Agenda 2030 och de globala målen för alla

Se MyRights film om Agenda 2030 och de globala målen!
Filmen är tillgänglig för alla och finns i versionerna teckenspråk, syntolkad samt textad på svenska, engelska, spanska och bosniska.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Det är först när vi inte längre känner oss maktlösa och oförmögna vi kan tro på att vår röst räknas. Det är först när vi kan se något hopp om förändring vi inser vår rätt att ställa krav. Så bekämpar vi fattigdomen.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, en värld i fred där vi skyddar de mänskliga rättigheterna och värnar om klimatet. En värld där alla är inkluderade.

Alla barn ska få gå i skolan

Alla barn ska få gå i skolan

Över 90 procent av barn med funktionsnedsättning i fattiga länder går inte i skolan. Det är mer än 40 miljoner barn i skolåldern som inte får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samarbete och ökad kunskap är vägen framåt.

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

KALENDARIUM

20 juni Kommunikatörsnätverk

Almedalsveckan

Tisdag 4 juli klockan 10:45-11:30 på Full delaktighet-scenen, MyRights seminarium om Internationellt perspektiv på fattigdom och funktionshinder.
Evenemanget på facebook:
https://www.facebook.com/events/444074559295466

Torsdag 6 juli klockan 9:00-9:45 på Sverige i världen.
MyRights seminarium om Funktionsnedsättning, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter.
Evenemanget på facebook:
https://www.facebook.com/events/136110596943610

Torsdag 6 juli klockan 15-17, mingel och fotoutställning i Funktionsrättstält.

Omslag till MyRights rapport Millenniemålens bortglömda barn.