Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Det är först när vi inte längre känner oss maktlösa och oförmögna vi kan tro på att vår röst räknas. Det är först när vi kan se något hopp om förändring vi inser vår rätt att ställa krav. Så bekämpar vi fattigdomen.

Genom idrott byggs broar till samhället

Genom idrott byggs broar till samhället

Oaza, en organisation av och för personer med intellektuell funktionsnedsättning, har med hjälp av FIFH i Malmö arrangerat en nationell idrottstävling för personer med funktionsned- sättning i Bosnien-Hercegovina.

Alla barn ska få gå i skolan

Alla barn ska få gå i skolan

Över 90 procent av barn med funktionsnedsättning i fattiga länder går inte i skolan. Det är mer än 40 miljoner barn i skolåldern som inte får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samarbete och ökad kunskap är vägen framåt.

Anpassning av Seles skola i Tanzania

Sele är 11 år. Han har en sjukdom som kallas hydrocefalus. Det kan leda till demens och fysiska funktionsnedsättningar. Sele har haft tur som går i en skola som valt att lära sig hur de kan anpassa skolan och undervisningen så att Sele kan delta.

Det var efter att Seles klasslärare fått information av föräldraorganisationen ASBAHT – the Association for Spina Bifida and Hydrocephalus Tanzania, där Seles pappa är medlem, som Seles lärare tog ansvar för att anpassa skolans miljö så att den bättre skulle passa Seles behov.

Läs mer om Sele och hans skola.

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

KALENDARIUM

14 oktober MyRight ordförandemöte
24 oktober FN-dagen
17-19 november MR-dagarna, Malmö
1 december World Aids Day
3 december Internationella funktionshinderdagen
16 december MyRight styrelsemöte

Omslag till MyRights rapport Millenniemålens bortglömda barn.