Lär dig mer

MyRight har tagit fram material om bland annat sambanden mellan fattigdom och funktions-nedsättning, om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning och om vikten av utbildning för alla barn.
Våra filmer, rapporter och broschyrer finns i flera tillgängliga format.

Här hittar du vårt informationsmaterial

Starka organisationer är grunden till förändring

Starka organisationer är grunden till förändring

Fattigdom hindrar människor från att ställa krav som ger dem tillgång till utbildning, vård, hjälpmedel och delaktighet.
Med starka organisationer kan vi göra våra röster hörda.

Med konventionen som verktyg

Med konventionen som verktyg

Konventionen har haft en avgörande betydelse för hela den globala funktionshinderrörelsen och påverkat MyRights arbete i positiv riktning. Vi driver all vår verksamhet utifrån konventionen.

Leave No One Behind

Leave No One Behind

För att Agenda 2030 och de globala målen ska uppfyllas måste alla inkluderas.
Jämlikhet, lika möjlighet till resurser och utveckling, kan aldrig bli möjligt utan att inkludera personer med funktionsnedsättning.
Ett av agendans ledord är ”Leave No One Behind”

MyRight arbetar för att personer med funktions-nedsättning runt om i världen ska få tillgång till sina rättigheter.
Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdomen.

Läs MyRights rapport

Omslag till MyRights rapport To Face Life