To Face Life

Se MyRights film om situationen för kvinnor med funktionsnedsättning i världen. Filmen ger ett funktionshinderperspektiv till det femte globala hållbarhetsmålet: Jämställdhet.
Filmen finns även textad på engelska och spanska, i syntolkad version samt på svenskt och internationellt teckenspråk.

Se fler versioner av filmen här

We have one disability, but 99 abilities to build on!

We have one disability, but 99 abilities to build on!

Läs intervjun med Yetnebersh Nigussie, en av 2017 års Right Livelihood-pristagare, som började sin bana i ett MyRight-projekt.

Freedom Drive för ett mänskligt Europa

Freedom Drive för ett mänskligt Europa

Under Freedom Drive March 2017 samlas rörelsen för independing living i Bryssel, höjer rösten och kräver att makthavarna i EU lyssnar.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, en värld i fred där vi skyddar de mänskliga rättigheterna och värnar om klimatet. En värld där alla är inkluderade.