Agenda 2030 och de globala målen för alla

Se filmen om Agenda 2030 och de globala målen!
Filmen är tillgänglig för alla och finns i versionerna teckenspråk, syntolkad, med svensk text och med engelsk text. Snart kommer också en version med spansk text.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Det är först när vi inte längre känner oss maktlösa och oförmögna vi kan tro på att vår röst räknas. Det är först när vi kan se något hopp om förändring vi inser vår rätt att ställa krav. Så bekämpar vi fattigdomen.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, en värld i fred där vi skyddar de mänskliga rättigheterna och värnar om klimatet. En värld där alla är inkluderade.

Alla barn ska få gå i skolan

Alla barn ska få gå i skolan

Över 90 procent av barn med funktionsnedsättning i fattiga länder går inte i skolan. Det är mer än 40 miljoner barn i skolåldern som inte får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samarbete och ökad kunskap är vägen framåt.

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

KALENDARIUM

21 mars Internationella Downs Syndrom-dagen
22 mars Styrelsemöte
2 april Världsautismdagen
27 april MyRights årsmöte
2-9 juli Almedalsveckan i Visby

Omslag till MyRights rapport Millenniemålens bortglömda barn.