Agenda 2030 och de globala målen för alla

Se MyRights film om Agenda 2030 och de globala målen!
Filmen är tillgänglig för alla och finns i versionerna teckenspråk, syntolkad samt textad på svenska, engelska, spanska och bosniska.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Det är först när vi inte längre känner oss maktlösa och oförmögna vi kan tro på att vår röst räknas. Det är först när vi kan se något hopp om förändring vi inser vår rätt att ställa krav. Så bekämpar vi fattigdomen.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, en värld i fred där vi skyddar de mänskliga rättigheterna och värnar om klimatet. En värld där alla är inkluderade.

Alla barn ska få gå i skolan

Alla barn ska få gå i skolan

Över 90 procent av barn med funktionsnedsättning i fattiga länder går inte i skolan. Det är mer än 40 miljoner barn i skolåldern som inte får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samarbete och ökad kunskap är vägen framåt.

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

KALENDARIUM

Sommarledighet: På grunda av semestrar under juli och augusti kan vår respons vara något fördröjd till och med den 7 augusti. Vid akuta ärenden kan ni kontakta oss på telefonnummer 08-505 77 600.
Trevlig sommar!

Besök av Rwanda Union for the Blind, Rwanda Union of the Deaf och Rwanda National Association of Deaf Women tillsammans med vår medlemsorganisation Förbundet Sveriges Dövblinda: 31 augusti.

Styrelsemöte: 4-5 september

Omslag till MyRights rapport Millenniemålens bortglömda barn.