To Face Life

Se MyRights nya film om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning. Filmen ger ett funktionshinderperspektiv till det femte globala hållbarhetsmålet: Jämställdhet.

Filmen finns även textad på engelska och spanska. Den kommer också i syntolkad version samt på svenskt och internationellt teckenspråk inom kort.

Se övriga versioner av filmen här!

We have one disability, but 99 abilities to build on!

We have one disability, but 99 abilities to build on!

Så säger Yetnebersh Nigussie, en av 2017 års Right Livelihood-pristagare. Yetnebersh Nigussie är en människorättsaktivist från Etiopien som förlorade sin syn vid fem års ålder. Hon började sitt arbete inom den internationella funktionshinderrörelsen i ett samarbetsprojekt med Synskadades Riksförbund genom MyRight.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, en värld i fred där vi skyddar de mänskliga rättigheterna och värnar om klimatet. En värld där alla är inkluderade.

Freedom Drive för ett mänskligt Europa

Freedom Drive för ett mänskligt Europa

Under Freedom Drive March 2017 samlas rörelsen för independing living i Bryssel, höjer rösten och kräver att makthavarna i EU lyssnar. MyRight är där tillsammans med projektaktiva från Sverige och Bosnien-Herzegovina.

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

KALENDARIUM

Styrelsemöte: 15 februari 

Styrelsemöte: 19 mars

Årsmöte: 26 april

Styrelsemöte: 28-29 maj

Läs MyRights nya rapport!

Omslag till MyRights rapport To Face Life