Att erövra världen -

Se MyRights nya film om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder som ger ett funktionshinderperspektiv till det första globala hållbarhetsmålet: Ingen fattigdom.

Filmen finns med svensk text och med syntolkning och kommer inom kort även att finnas textad på engelska och spanska. Den kommer också att komma på svenskt och internationellt teckenspråk.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här!

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Det är först när vi inte längre känner oss maktlösa och oförmögna vi kan tro på att vår röst räknas. Det är först när vi kan se något hopp om förändring vi inser vår rätt att ställa krav. Så bekämpar vi fattigdomen.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, en värld i fred där vi skyddar de mänskliga rättigheterna och värnar om klimatet. En värld där alla är inkluderade.

Alla barn ska få gå i skolan

Alla barn ska få gå i skolan

Över 90 procent av barn med funktionsnedsättning i fattiga länder går inte i skolan. Det är mer än 40 miljoner barn i skolåldern som inte får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samarbete och ökad kunskap är vägen framåt.

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

KALENDARIUM

MyRight deltar i Freedom Drive i Bryssel tillsammans med Stil och IC Lotus: 27-28 september

Personalkonferens: 5-11 oktober
FN-dagen: 24 oktober

MyRight lanserar rapport och film om kopplingen mellan funktionshinder och genus vid MR-dagarna: 9-11 november

Läs MyRights nya rapport!

Omslag till MyRights rapport Att erövra världen