Bosse Blideman från RSMH Roslagen kramar om ordförande för Parasol-Bolivia och federationen.

Ny nationell federation för personer med psykisk funktionsnedsättning

Helgen den 8-9 november skedde en historisk händelse i Bolivia. Då bildades en nationell federation för personer med psykisk funktionsnedsättning. 2005 startade vi i RSMH-Roslagen (Riksförbundet för social och mental…

En pojke och en flicka ler mot varandra, båda från organisationen Los Pipitos.

Regeringen lyfter fram jämlikhet i Post 2015-förhandlingarna

Jämställdhet, frihet från våld och utrotande av extrem fattigdom kommer även för den nya regeringen att vara prioriterade frågor i förhandlingarna om de nya globala utvecklingsmålen. Samtidigt höjs ambitionen på…

Lärare från Nepal får ökad kunskap i det praktiska arbetet

Lärare från Nepal får ökad kunskap i det praktiska arbetet

Jag träffar Kripa Shresta och Jyoti Singh på Autism- och Aspergerförbundets kontor i Stockholm. Kripa och Jyoti är lärare på ett center för barn med autismspektrumtillstånd i Nepal. Nu är…

Närbild på Mariam

En dag för sex år sedan förändrades Mariams liv

I maj 2014 ingick Eva Nilsson i en grupp från Synskadades Riksförbund som besökte Tanzania och Tanzania Albino Society. Där träffade hon Mariam Stafford som är 31 år. Här återberättar…

Tiina Nummi-Södergren sitter på mötet och antecknar. Framför henne finns en skylt där det står Sweden.

MyRight deltog på statspartsmötet i New York i juni 2014

Jag fick den stora förmånen att för MyRights räkning ingå i den svenska delegationen som reste till statspartsmötet i New york i juni. Mötet följer upp frågor som rör FN:s…

Första steget mot inkluderande utbildning

Första steget mot inkluderande utbildning

Inkluderande utbildning är en stor utmaning, inte minst för fattiga länder där kunskapen om olika funktionsnedsättningar fortfarande är låg. I Bolivia återstår det fortfarande mycket förändringsarbete innan barn med funktionsnedsättning…

Fullsatt sal under årsmötet.

Tiina Nummi-Södergren valdes till ny ordförande för MyRight

På MyRights årsmöte 2014-04-28 valdes Tiina Nummi-Södergren till ny ordförande för MyRight. När hon tackade för förtroendet lyfte hon fram vikten av att samla rörelsen och att ha en bra…

Jordbruk.

Vinner internationellt pris för sitt rättighetsarbete

Synskadades Riksförbunds samarbetsorganisation RUB – Rwanda Union of the Blind har vunnit pris för sitt arbete med att utbilda, engagera och att ge en röst åt personer med synskada i Rwanda.…

MyRight får inte fortsatt status som ramorganisation till Sida

MyRight får inte fortsatt status som ramorganisation till Sida

Den 14 april meddelade Sida sitt beslut om att inte ge MyRight fortsatt status som ramorganisation. MyRight är den enda av Sidas ramorganisationer som har personer med funktionsnedsättning som direkt…

Hur ska det internationella samarbetet se ut?

Hur ska det internationella samarbetet se ut?

Läs Bo Svenssons artikel ”Dags att överge biståndet” i SHT – Svensk handikapptidskrift och Roland Håkanssons replik ”För tidigt att slopa biståndet?”. Vad tycker du själv, lämna dina synpunkter i…