Vi bryter isoleringen, förändrar attityder och minskar fattigdom

We break the isolation,
change attitudes and
reduce poverty

MyRight is the Swedish disability movement's organisation for international cooperation

Världskarta

We work to ensure that persons with disabilities have increased access to their human rights and are able to get out of poverty. With strong organisations, we make our voices heard.

Vi stöder 46 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

Ett demonstrationståg, en kvinna tittar in i kameran hållandes i en skylt med texten Respect deaf peoples right over education

The world's largest minority

Över en miljard människor, eller 15 procent av världens befolkning, beräknas leva med minst en form av funktionsnedsättning. Närmare 80 procent av dem beräknas bo i låg- och medelinkomstländer. 

I ett klassrum sitter tre flickor och skriver, en flicka har hörapparat.

Our focus areas

MyRight arbetar utifrån fokusområdena organisationsutveckling, fattigdomsbekämpning, kris ochkonflikt, utbildning, jämställdhet och rättighetsarbete.

Inkludera flera - för en global funkisrörelse står med svart text i en rosa pratbubbla

Inkludera flera!

Engagemang, kunskap och solidaritet är ledorden för MyRights projekt Inkludera flera – för en global funkisrörelse.

Keep up to date with our newsletter!

In MyRight's newsletter we write about international disability issues and our work.