fbpx

Ledig tjänst: Controller/Biträdande generalsekreterare

MyRights uppdrag är att verka för fattigdomsbekämpning och stödja rättighetsarbete för personer med funktionsnedsättning. MyRights anställda förväntas dela de värderingar som kännetecknar demokratiskt uppbyggda folkrörelseorganisationer och arbeta i enlighet med MyRights mål, policys och regelverk.

Vi söker dig till en tjänst som Controller tillika biträdande generalsekreterare. Du kommer ha ett övergripande ansvar för och samordning av ekonomifunktionen och ha personalansvar för medarbetare som arbetar på kansliet med inriktning på kommunikation och ekonomi. Ett absolut krav är att du har arbetat med Sida-finansierad verksamhet. Du kommer att vara en nyckelperson på kansliet och rapportera direkt till generalsekreteraren. Din roll är att säkerställa att vår ekonomifunktion fungerar effektivt och transparent samt tillsammans med generalsekreteraren utgöra kansliets ledningsgrupp.

Den person vi söker ska:

 • ha akademisk examen inom ekonomi eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • ha minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
 • ha särskild erfarenhet av självständigt arbete med ekonomi
 • ha erfarenhet av verksamhet finansierad av Sida eller ForumCiv
 • vara organiserad, strukturerad och ha förmåga att fånga organisationens behov och skapa lösningar
 • ha strategisk förmåga utifrån ett helhetsperspektiv
 • vara mål- och resultatorienterad
 • ha besluts- och ledarförmåga samt tidigare ledarerfarenhet
 • vara kommunikativ och kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • trivas i en roll med omväxlande arbetsuppgifter och stundtals högt tempo MyRight ser positivt på sökanden med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

MyRight ser positivt på sökanden med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Exempel på arbetsuppgifter

Controller

 • Bevaka, analysera och kommunicera relevant information om MyRights ekonomi
 • Budget och budgetuppföljning
 • Ekonomisk redovisning och rapportering till givare
 • Avstämningar, bokslut och årsredovisningar
 • Upprättande av årsdeklaration
 • Utvecklande av riktlinjer, instruktioner och mallar för ekonomi, budgethantering, intern kontroll samt revision
 • Rapportering till Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige Sida 2 av 2
 • Samordning av hanteringen av misstänkta oegentligheter vilket inkluderar årlig rapport till styrelsen
 • Rapportering till givare, framtagning av ekonomiskt underlag vid nya ansökningar samt
  bevakning av efterlevnad av de ekonomiska delarna av givarnas regelverk
 • Revision av MyRights ekonomiska rapportering av projekt- och årsredovisning samt uppföljning av revisionsrapport och eventuella kommentarer
 • Kontaktperson till revisorer
 • Bistå ledningen i uppföljning och förvaltning av det egna kapitalet
 • Stöd till kollegor i ekonomifrågor

Biträdande generalsekreterare

 • Ingå i kansliets ledningsgrupp
 • Ansvar för avtalsfrågor
 • Säkerhetsställa efterlevnad av beslutad verksamhetsplan och kvalitetssäkring av verksamheten
 • Implementera MyRights riktlinjer för mål- och resultatstyrning
 • Delta i styrelsens möten

Anställningsvillkor

Omfattning:
En tjänst 100 % med provtjänstgöring på 6 månader. 
37.5 timmars arbetsvecka. En friskvårdstimme per vecka samt 5 000 kronor i friskvårdsbidrag per år. 

Placering:
Alvik, Stockholm. Minst 40 procent av arbetet förväntas skötas från kontoret, medan 60 procent kan utföras från annan plats. 

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan

Skicka ditt CV och personligt brev senast 2024-04-14 till jobansokan@myright.se men vänta inte – vi intervjuar sökande löpande. Ange tydligt vilken tjänst du söker Controller/bitr GS.

MyRight har kollektivavtal genom FREMIA-Unionen och facklig representant är Madeleine Jangard, madeleine.jangard@myright.se

Läs mer om MyRight på vår hemsida http://www.myright.se

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Latest news