Flickor som sitter i ett klassrum i en skola för döva i Nepal

Brist på jämställdhet ökar utanförskapet

Kvinnor med funktionsnedsättning upplever ofta dubbel diskriminering och marginalisering. MyRight stödjer därför verksamhet som har ett genomgripande jämställdhetsperspektiv.

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning. Det medför ett utanförskap och en utsatthet som kan påverka både dem själva och deras barn väldigt negativt.

I utvecklingssamarbetet är det viktigt att analysera hur den rådande situationen påverkar män och kvinnor olika, hur den upplevs av män respektive kvinnor och vilka åtgärder som krävs för att tillgodose både mäns och kvinnors behov. När kvinnornas perspektiv synliggörs leder det ofta till att kvinnor blir mer aktiva i organisationerna. Det kan i sin tur bidra till kunskap och erfarenheter som gör att de vågar delta och engagera sig mer även i andra delar av samhällslivet.

Att arbeta på sätt som främjar jämställdhet kan innebära att främja kvinnors deltagande och stärka kvinnors ställning i organisationen, men det kan också innebära det motsatta. I vissa organisationer kan det till exempel handla om att ha riktade aktiviteter för att engagera fler pappor och få dem att acceptera och bry sig om sina barn med funktionsnedsättning.