MyRights arbete i världen

MyRights utvecklingssamarbete sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och våra motsvarigheter i Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania,  Bosnien-Hercegovina, Nepal och Sri Lanka.

Här kan du läsa om situationen för personer med funktionsnedsättning i våra samarbetsländer och hur människors liv har förändrats tack vare våra samarbetsorganisationers arbete. Under respektive land hittar du ännu fler exempel.