Närbild på kvinna i traditionella kläder i Bolivia.

Bolivia

Bolivia ligger i den västra delen av Sydamerikas inland. Landet har en ung och snabbt växande befolkning men är ändå glest befolkat. Invånarantalet är bara lite högre än i Sverige medan landytan är mer än dubbelt så stor. Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder och trots hög ekonomisk tillväxt de senaste åren lever fortfarande närmare halva befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen.

Genom ett intensivt påverkansarbete har MyRights samarbetsorganisationer fått ett betydande inflytande över innehållet i den nya funktionshinderlagstiftningen. De nya paragraferna och skrivningarna är resultat som utgör en viktig grund för det fortsatta förändringsarbetet.

Bland annat erkänns den modell av sociala arbetskooperativ som en av våra samarbetsorganisationer arbetar med. Flera funktionsnedsättningar som tidigare inte varit omnämnda i lagen, såsom hörselskada och psykisk funktionsnedsättning, har också blivit definierade.


Bosse Blideman från RSMH Roslagen kramar om ordförande för Parasol-Bolivia och federationen.

Ny nationell federation för personer med psykisk funktionsnedsättning

Helgen den 8-9 november skedde en historisk händelse i Bolivia. Då bildades en nationell federation för personer med psykisk funktionsnedsättning. 2005 startade vi i RSMH-Roslagen (Riksförbundet för social och mental…

President Evo Morales tillsammans med två representanter från Decopso.

Boliviansk organisation skapar jobb och vinner pris

RSMH Roslagen – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa stödjer en organisation i Bolivia som arbetar med modellen sociala arbetskooperativ. De senaste årens arbete har lett till jobb och framtidstro,…

Two women.

Kvinnokooperativ möjliggör barnens utbildning

I byn Arani kan 70 procent av invånarna sticka. Det har tidigare funnits en kooperativverksamhet som drevs av en präst. Nu håller ett antal kvinnor på att bygga upp ett…

Första steget mot inkluderande utbildning

Första steget mot inkluderande utbildning

Inkluderande utbildning är en stor utmaning, inte minst för fattiga länder där kunskapen om olika funktionsnedsättningar fortfarande är låg. I Bolivia återstår det fortfarande mycket förändringsarbete innan barn med funktionsnedsättning…

En grupp av barn och ungdomar i APANH

Idag vågar våra barn berätta att de har en hörselskada

  Vi brukar prata om samarbetet med HRF – Hörselskadades Riksförbund som ett äktenskap och projektet som vårt barn. Det är väldigt jämställt. Vi har en idé, vi delar den med…