Demonstrationståg i Nepal. En kvinna håller en skylt i handen där det står: Respect deaf peoples right over education.

Nepal

Nepal ligger på Himalayas sydsluttning, inklämt mellan Kina och Indien. Mount Everest och ytterligare sju av världens tio högsta berg finns i Nepal. Över hundra folkgrupper ger Nepal ett rikt kulturliv, men landet är ett av världens fattigaste.

I tio år drev maoistgerilla ett blodigt uppror mot den enväldiga kungafamiljen som styrt landet i över 250 år. Rebellerna fick med tiden ett brett folkligt stöd och 2008 infördes demokrati, men den politiska situation har präglats av oro och instabilitet.

Våra samarbetsorganisationer har ett nära samarbete med landets beslutsfattare som de senaste åren genomfört en rad förändringar för att öka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, inte minst vad det gäller rätten till utbildning.


Ett hus som har rasat i Nepal.

Jordbävningen i Nepal

Den 25 april vid 11.56 lokal tid drabbades Nepal av en jordbävning med magnituden 7,8. Jordbävningen var den kraftigaste som drabbat Nepal på över 80 år. Över 5 000 människor…

Lärare från Nepal får ökad kunskap i det praktiska arbetet

Lärare från Nepal får ökad kunskap i det praktiska arbetet

Jag träffar Kripa Shresta och Jyoti Singh på Autism- och Aspergerförbundets kontor i Stockholm. Kripa och Jyoti är lärare på ett center för barn med autismspektrumtillstånd i Nepal. Nu är…

Skolbyggnaden, ett hus i rött tegel.

Från teori till praktik i skolan

Under 2013 inledde Autism- och Aspergerförbundet ett projekt tillsammans med Autism Care Nepal. Målet är att bidra till ökad kunskap kring autism, i första hand på den skola som Autism…

Kräver representation i den konstituerande församlingen

Kräver representation i den konstituerande församlingen

Funktionshinderrörelsens paraplyorganisation i Nepal har i veckan uppmanat den nepalesiska regeringen och de större politiska partierna att inkludera personer med funktionsnedsättning i det stundande valet till den konstituerande församlingen (liknande…

Sjuksköterskor på sjukhus som förbereder faktorskoncentrat inne i patientsalen.

Omfattande donation till Nepals blödarsjuka

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) donerar 1,4 miljoner enheter faktorkoncentrat till Nepal Hemophilia Society (NHS) för behandling av blödning hos patienter med hemofili A. Det är sex gånger så mycket…

Nepalesiska beslutsfattare gästar MyRights konferens i Stockholm

Nepalesiska beslutsfattare gästar MyRights konferens i Stockholm

Idag inleddes MyRights programkonferens för Nepal i stadshuset i Stockholm. Deltog gjorde representanter från samarbetsorganisationerna i Nepal och från medlemsorganisationerna i Sverige såväl som representanter från den nepalesiska regeringen. Kaj…

Närbidl på Poja Rai som ler.

Musikutbildningen har gjort Pooja självständig

Pooja Rai är blind. Efter att ha gått en musikutbildning arbetar hon idag som professionell musiker. Pooja Rai är idag en 23-årig kvinna med gott självförtroende. Men så har det…

Sjuksköterska bredvid en patient, en ung man, i sängen på ett sjukhus.

Ensamhet och utsatthet har bytts mot gemenskap och hopp

Förbundet Blödarsjuka i Sverige driver sedan drygt tio år tillbaka ett projekt i Nepal, ett av de fattigaste länderna i världen. Syftet är att stärka Nepals Blödarförbund så att föreningen…

Kvinnor som vågar drömma

Kvinnor som vågar drömma

  – Jag vill bli poet. Hon är lite generad när hon säger det, men hon ler. Jag ler också och blir glad i hela kroppen. Inte för att Sarita…

Sajin klättrar på en hög mur och håller bara i sig med en hand i en tunn vajer.

Sajin vill vara ett barn som alla andra

Vi befinner oss hemma hos Sajin och Sabitri, som bor utanför Kathmandu, Nepals huvudstad. Utsikten är fantastisk. Höga, gröna, berg reser sig majestätiskt runt staden. Bostadshus utspridda på de grönskande…