Två glada barn

Rwanda

I Centralafrika ligger Rwanda som är ett av världens fattigaste länder. Det är ett litet kuperat land som brukar kallas för de tusen kullarnas land. Till ytan är Rwanda ungefär lika litet som Småland. Trots den lilla ytan bor där mellan nio och tio miljoner invånare. Det gör det till ett av de folktätaste länderna i Afrika.

Befolkningen är ung och medelåldern cirka 19 år. Den förväntade livslängden är bara 43 år för män och 46 år för kvinnor. Ett inbördeskrig mellan folkgrupperna tutsier och hutuer ledde 1994 till ett fruktansvärt folkmord där cirka 800 000 människor dödades.

Som en konsekvens av folkmordet är andelen personer med funktionsnedsättning förmodligen högre än i omkringliggande länder, men som i många andra länder finns det väldigt lite statistik om personer med funktionsnedsättning. Våra samarbetsorganisationer arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få bättre tillgång till utbildning och hälsovård.


Jordbruk.

Vinner internationellt pris för sitt rättighetsarbete

Synskadades Riksförbunds samarbetsorganisation RUB – Rwanda Union of the Blind har vunnit pris för sitt arbete med att utbilda, engagera och att ge en röst åt personer med synskada i Rwanda.…

Jados son Massa binder sin get vid ett träd.

Jado kämpar för att hans söner ska respekteras

Jado bor tillsammans med sin familj i den lilla byn Urugero, i Rwandas östra provins. Han har sex barn. Två av dem är blinda. Ingen av sönerna har fått gå…

Mamma med sin dotter i knät.

Rätten till ett språk är grunden till allt

Dövblinda personer i Rwanda lever ett extremt utsatt liv. De har ingen organisation som kan kämpa för deras rättigheter och många göms undan i sina hem.För att synliggöra dövblinda personer…