Två kvinnor bygger grunden till ett hus.

Sri Lanka

Landets lagstiftning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har länge varit svag. Men nu har Sri Lanka äntligen ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. MyRights samarbetsorganisationer deltar också i utformandet av en ny funktionshinderlag och en ny teckenspråkslag, vilka har antagits av parlamentet.

Allmänhetens kunskap om funktionsnedsättning är låg och våra samarbetsorganisationer kämpar med att förändra samhällets syn på personer med funktionsnedsättning. För att förbättra skolsituationen har de bland annat tagit fram en manual för lägsta standard för hjälpmedel till barn med funktionsnedsättning och utbildat förskollärare i inkluderande utbildning.


Lärare pratar med barn på skolgård.

Teckenspråket erkänt – stor framgång för funktionshinderrörelsen

Sveriges Dövas Riksförbunds samarbetsorganisation CFD i Sri Lanka var aktiva i framtagandet av ett nytt lagförslag gällande rätten till teckenspråk som antogs 2013. Lagförslaget har genomgått alla protokollinstanser för godkännande…

Barn som använder rullstol i ett klassrum.

Besök i Sverige inspirerar till fortsatt kamp

Priyantha Peiris från SLFRD – Sri Lanka Foundation for the Rehabilitation of the Disabled har deltagit i en konferens i Stockholm. När han återvänder hem har han fått både inspiration…

Imesha närbild.

Yrkesutbildningen blev vändpunkten i Imeshas liv

Imesha Madhumali bor i staden Buttala i Sri Lanka. Som spädbarn var hon med om en trafikolycka och sen dess har hon inte kunnat gå. Hon hade hunnit bli vuxen…

Närbild ung kvinna i Sri Lanka.

Anusha är en fullfjädrad affärskvinna

Anusha Ederages röst är klar och vacker. Hennes dans är full av inlevelse och det går att ana sig till sångens betydelse även om man inte förstår orden. När Anusha…