Närbild på pojke med Albinism.

Tanzania

Tanzania ligger på Afrikas östkust. Där finns Afrikas högsta berg Kilimanjaro, Afrikas största sjö, Victoriasjön och flera nationalparker och viltreservat. Under de senaste åren har landet upplevt en förhållandevis stabil ekonomisk tillväxt, men är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Den ekonomiska tillväxten har inte kommit hela befolkningen till godo och det är stor skillnad mellan fattig och rik.

Tanzania har en relativt gynnsam funktionshinderlagstiftning, men beslutsfattarna saknar kunskap och planer för hur förändringsarbetet ska genomföras och hur lagarna ska efterlevas. Våra samarbetsorganisationer har bland annat använt sig av media för att sprida kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Personer med albinism är extra utsatta i Tanzania och löper stor risk att utsättas för våld och till och med dödas. Våra samarbetsorganisationers arbete har bland annat lett till att regeringen genomfört en landsomfattande kampanj för att identifiera misstänkta förövare och flera personer har blivit dömda. Det har också införts nya regler som ska göra det möjligt för barn med albinism att gå i skolan.


Medlemmar från SRF och TAS står i vitakäppenparaden med sina vita käppar uppsträckta i luften.

SRFs samarbete i Tanzania synliggör personer med synskada och albinism

I november firade TLB, Tanzania League of the Blind, 50 år. Synskadades Riksförbund som har samarbetat med TLB i närmare 30 år fanns på plats och deltog i firandet. Deltog…

Två glada flickor håller om varandra.

Föräldraorganisationen för barn med ryggmärgsbråck/hydrocefalus blir allt starkare i Tanzania

I november besökte RBU Barnhjälpen sin samarbetsorganisation ASBAHT i Tanzania. Under resan arbetade de med att stötta uppbyggnaden av en ny nationell organisation och gjorde hembesök där de träffade barn…

Närbild på Mariam

En dag för sex år sedan förändrades Mariams liv

I maj 2014 ingick Eva Nilsson i en grupp från Synskadades Riksförbund som besökte Tanzania och Tanzania Albino Society. Där träffade hon Mariam Stafford som är 31 år. Här återberättar…

Seles skola har anpassats till hans behov

Seles skola har anpassats till hans behov

        Sele är 11 år. Han har en sjukdom som kallas hydrocefalus. Det kan leda till demens och fysiska funktionsnedsättningar. Sele har haft tur som går i…

Mamma som håller sitt barn.

Ett fungerande vardagsliv skapar hopp och framtidstro

RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har tillsammans med IF – International Federation for Spina Bifda and Hydrocephalus, ett projekt i Tanzania. Tillsammans har de stöttat familjerna som…

Fem män varav fyra med albinism går och pratar på en gata i riktning mot kameran.

Kampen måste föras på två plan – både som privatperson och tillsammans med andra

Leonard Kidole står i dörröppningen till sin lilla affär och tittar uppgivet ut över den översvämmade gatan. Det har regnat en hel dag och de grå molnen ser ut att…