Medarbetare i Sverige

Ledning

Porträtt av Tiina Nummi-Södergren

Tiina Nummi-Södergren, Generalsekreterare
telefon: 08-505 77 610
e-post: tiina.nummi-sodergren@myright.se

Sebastian Ferrer, Controller
telefon: 08-505 77 603
e-post: sebastian.ferrer@myright.se

Administration

Sophie Krooks, Administratör
telefon: 08-505 77 608
e-post: sophie.krooks@myright.se

Ekonomi

Pia Häger, Ekonomi, IT och Finansiell administration
telefon: 08-505 77 611
e-post: pia.hager@myright.se

Kommunikation

Cecilia Lindell Kennberg, Kommunikatör
telefon: 08-505 77 606
e-post: cecilia.kennberg@myright.se

Anna Morin, Projektledare
telefon: 08-505 77 612
e-post: anna.morin@myright.se

Handläggare

Niklas Martti, Handläggare (Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Tanzania och Sri Lanka)
telefon: 08-505 77 609
e-post: niklas.martti@myright.se

Micael Fagerberg, Handläggare (Bolivia, Nicaragua och Nepal)
telefon: 08-505 77 628
e-post: micael.fagerberg@myright.se

Sanna Lucas, Handläggare ekonomi (Bolivia, Nicaragua, Nepal)
e-post: sanna.lucas@myright.se

Handläggare ekonomi
vakant tjänst

Medarbetare – föräldralediga

Sara Flaschner, Handläggare (Bolivia, Nicaragua, Nepal)
(Föräldraledig)

Mia Munkhammar, Kommunikatör
(Föräldraledig)