Medarbetare i Sverige

Ledning

Micael Fagerberg, tf Generalsekreterare
telefon: 08-505 77 628
e-post: micael.fagerberg@myright.se 

Sebastian Ferrer, Controller
telefon: 08-505 77 603
e-post: sebastian.ferrer@myright.se

Markus Malm, Controller
telefon: 08-505 776 09
e-post: markus.malm@myright.se 

Handläggare

Sanna Lucas, Verksamhetshandläggare (Bosnien och Hercegovina, Rwanda och Tanzania)
telefon: 070 410 99 68
e-post: sanna.lucas@myright.se 

Sara Flaschner, Verksamhetshandläggare (Nicaragua, Bolivia, Sri Lanka och Nepal)
telefon: 08-505 77 607, 073-885 15 58
e-post: sara.flaschner@myright.se

Ekonomi

Pia Häger, Ekonomi, Finansiell administration och IT
telefon: 08-505 77 611
e-post: pia.hager@myright.se

Kommunikation

Mia Munkhammar, Kommunikatör
telefon: 08-505 77 612
e-post: mia.munkhammar@myright.se

Administration

Sophie Krooks, Administration och HR (sjukskriven)
telefon: 08-505 77 608
e-post: sophie.krooks@myright.se