Medarbetare i Sverige

Ledning

Porträtt av Tiina Nummi-Södergren

Tiina Nummi-Södergren, Generalsekreterare
telefon: 08-505 77 610
e-post: tiina.nummi-sodergren@myright.se

Sebastian Ferrer, Controller
telefon: 08-505 77 603
e-post: sebastian.ferrer@myright.se

Administration

Sophie Krooks, Administration och HR
telefon: 08-505 77 608
e-post: sophie.krooks@myright.se

Ekonomi

Pia Häger, Ekonomi, Finansiell administration och IT
telefon: 08-505 77 611
e-post: pia.hager@myright.se

Kommunikation

Cecilia Lindell Kennberg, Kommunikatör
telefon: 08-505 77 606, 0720-791292
e-post: cecilia.kennberg@myright.se

Handläggare

Sanna Lucas, Verksamhetshandläggare (Bosnien och Hercegovina, Rwanda och Tanzania)
telefon: 08-505 77 615
e-post: sanna.lucas@myright.se 

Micael Fagerberg, Verksamhetshandläggare ( Sri Lanka, Bolivia, Nicaragua och Nepal)
telefon: 08-505 77 628
e-post: micael.fagerberg@myright.se

Sara Flaschner, Verksamhetshandläggare
telefon: 08-505 77 607, 073-885 15 58
e-post: sara.flaschner@myright.se

Linnea Karlsson, Ekonomihandläggare (Bosnien och Hercegovina, Rwanda och Tanzania)
telefon: 08-505 77 609, 0720-771758
e-post: linnea.karlsson@myright.se

 

Medarbetare – föräldralediga

Mia Munkhammar, Kommunikatör
(Föräldraledig)