Styrelsen

Ordförande

Göran Alfredsson
mejl: goran.alfredsson@myright.se
Telefon SMS: 0721-77 22 12
Skype: affedeaf

Ledamöter

Carina Albertsson
mejl: carina.albertsson@myright.se  

Rahel Abebaw Atnafu
mejl: rahel.abebaw.atnafu@myright.se

Jamie Bolling

Per Karlström

Ola Larsson
mejl: ola.larsson@myright.se

Gert Iwarsson
mejl: gert.iwarsson@myright.se

Valberedning

Charlotta Göller, sammankallande
Thomas Jansson
Dan Berggren