Material från MyRight

Våra informationsprodukter handlar om situationen i världen för personer med funktionsnedsättning och hur vi tillsammans kan påverka världen för att bli mer inkluderande och tillgänglig. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan bara bli verklighet om personer med funktionsnedsättning inkluderas.