MyRights film om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

2016 gjorde MyRight en informationsfilm om Agenda 2030 och de globala målen.

MyRights film om Agenda 2030 finns med svensk text:

På teckenspråk:

I syntolkad version:

Med textning på engelska:

Och med textning på spanska: