Här hittar nu MyRights nyhetsbrev. Det kommer ut fem gånger om året.

Nyhetsbrev nr. 1, 2017

Nyhetsbrev nr. 1, 2017 PDF

Nyhetsbrev nr. 1, 2017 WORD

Nyhetsbrev nr. 2, 2017

Nyhetsbrev nr. 2, 2017 PDF

Nyhetsbrev nr. 2, 2017 WORD

Nyhetsbrev nr. 3, 2017

Nyhetsbrev nr. 3, 2017 PDF

Nyhetsbrev nr. 3, 2017 WORD