To Face Life En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning.

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för en dubbel diskriminering. Det tar sig i uttryck i systematiska kränkningar av rättigheter och mindre möjlighet till påverkan och makt. De syns sällan i statistiken, men vi vet exempelvis att flickor med funktionsnedsättning inte får tillgång till utbildning i samma utsträckning som andra barn.

Här hittar du rapporten som pdf på svenska

Här hittar du rapporten i word med syntolkade bilder

Här hittar du rapporten som pdf på engelska