En rapport om situationen globalt för personer med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för en dubbel diskriminering. Det tar sig i uttryck i systematiska kränkningar av rättigheter och mindre möjlighet till påverkan och makt. De syns sällan i statistiken, men vi vet att flickor med funktionsnedsättning inte får tillgång till utbildning i samma utsträckning som andra barn.

Här hittar du rapporten som pdf

Här hittar du rapporten i word med syntolkade bilder