Kräver representation i den konstituerande församlingen

Funktionshinderrörelsens paraplyorganisation i Nepal har i veckan uppmanat den nepalesiska regeringen och de större politiska partierna att inkludera personer med funktionsnedsättning i det stundande valet till den konstituerande församlingen (liknande den svenska riksdagen) som ska utforma Nepals nya konstitution.

Enligt den officiella statistiken i Nepal lever två procent av invånarna med funktionsnedsättning. Det är cirka 3 miljoner människor. Enligt funktionshinderorganisationerna är den korrekta andelen personer med funktionsnedsättning minst tio procent, men för att följa de officiella siffrorna kräver nu funktionshinderrörelsen att de politiska partierna garanterar två procent av de 601 platserna, alltså 12 platser, till personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning vill delta och påverka politiken

Under de senast årtiondena har personer med funktionsnedsättning deltagit i de flesta politiska rörelserna, men under det första valet till den konstituerande församlingen blev dessa personer inte prioriterade. Endast två platser innehas idag av personer med funktionsnedsättning. Paraplyorganisationen menar att konsekvensen blivit att funktionshinderfrågor kommit i skymundan.

– Politikerna har missbedömt vår styrka då de förutsätter att vi behöver hjälp att ta oss till vallokalerna och rösta, säger Tika Dahal från paraplyorganisationen. Nu visar vi dem att vi kan och vill delta. Ett värdigt liv är alla människors rättighet, men personer med funktionsnedsättning är försummade i Nepal och representanter från funktionshinderrörelsen måste vara i beslutsposition för att kunna vara med och påverka utvecklingen, säger hon.

Under veckan genomför funktionshinderrörelsen demonstrationer och politikeruppvaktningar i Kathmandu, Nepals huvudstad.