Glöm inte anmäla dig till MyRights årsmöte!

Datum:              Torsdagen den 27 april 2017

Tid:                     09:00-16:00

Plats:                  Kata-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Sista dag för anmälan av röstberättigat ombud är 6 april och skickas till sophie.krooks@myright.se.

Sista dagen för anmälan av övrig deltagare är 18 april och skickas till info@myright.se.