MyRight söker en Controller!

MyRight – empowers people with disabilities består av 23 svenska funktionshinderorganisationer som bedriver internationellt utvecklingssamarbete i samarbete med systerorganisationer i sju programländer; Bolivia, Bosnien, Nepal, Nicaragua, Rwanda, Sri Lanka och Tanzania. Partnerskap är en bärande idé inom vår verksamhet. Vårt uppdrag är att verka för fattigdomsbekämpning genom rättighetsbaserat stöd till organisationer av människor med funktionsnedsättning.

MyRight söker nu en Controller till sitt huvudkontor i Stockholm.

Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete både på mer övergripande nivå och operativ nivå. Du har erfarenhet från arbete i ideella organisationer gärna med finansiering ifrån Sida och du bör ha haft ett helhetsansvar för ekonomihantering. Tjänsten innefattar bland annat följande uppgifter:

Huvuduppgifter:

Ansvar för och samordning av MyRights och MyRight ABs ekonomifunktion

–        Ansvara för att bevaka, analysera och kommunicera relevant information med bäring på MyRights ekonomi

–        Ansvara för budgetprocessen

–        Ansvara för bokslut och årsredovisning

–        Ansvara för enhetlig handläggning av MyRights verksamhet gällande ekonomi

–        Ansvara för planering och uppföljning av verksamhetens ekonomi inklusive program och projekt

–        Ansvara för utvecklande av riktlinjer, instruktioner och mallar för ekonomi, budgethantering, intern kontroll samt revision

–        Bistå ledningen i uppföljning och förvaltning av det egna kapitalet enligt MyRights placeringspolicy

–        Ansvara för skattefrågor

–        Ansvara för rapportering till Svensk Insamlingskontroll

–        Ansvara för att upprätta årsdeklaration

–        Ansvara för och signatur av kontoavstämningar

–        Vara MyRights kontaktperson med revisorer

–        Ansvara för att upprätta MyRight AB:s redovisning, ta fram bokslut och årsdeklaration

–        Samordna och följa upp arbetet med underlag för ansökningar och rapportering till MyRights finansiärer, ansvar/kvalitetssäkring för den ekonomiska delen i First Lane, revision av årsrapport, Management Response mm

–        Bevaka att de ekonomiska delarna i finansiärernas regelverk efterlevs

–        Bevaka att upphandlingar genomförs enligt finansiärernas regelverk

–        Resor i tjänsten ingår

Krav på utbildning, kunskaper och erfarenheter

 • Akademisk examen med inriktning på företagsekonomi krävs
 • Flera års erfarenhet av budget- och redovisningsarbete samt god kunskap om ekonomiska stödsystem, riskhantering samt avtals- och upphandlingsfrågor är en förutsättning
 • Arbetet kräver god administrativ kompetens och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Kunskap om Sidas regelverk, organisation och arbetssätt är en tungt vägande merit

Det är även meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbetsledning
 • Kunskap i spanska
 • Erfarenhet utav ansökningar och redovisning utav EU-anslag
 • Kännedom om funktionshinderrörelsen eller egen erfarenhet av funktionsnedsättning
 • Kännedom om utveckling inom nationell och internationell funktionshinderpolitik och erfarenhet av arbete i utvecklingsland

Personliga egenskaper

 • Arbetet kräver att du har ett positivt förhållningssätt samt god initiativförmåga och vilja att stödja och entusiasmera andra.
 • Du bör ha förmågan att på ett lättbegripligt sätt kunna presentera ekonomisk information.
 • Din förmåga till flexibilitet och problemlösning är också viktig.
 • Som medarbetare hos MyRight förväntas man dela de värderingar som kännetecknar demokratiskt uppbyggda folkrörelseorganisationer.

Övrigt om ansökan

Tillträde: Snarast.

 

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev samt löneanspråktill: sophie.krooks@myright.se.

Vi rekryterar löpande men vill ha din ansökan senast den 31 januari 2018.

Märk ansökan ”Controller”.

För mer information om tjänsten kontakta Generalsekreterare Tiina Nummi-Södergren 08-505 77 610 tiina.nummi-sodergren@myright.se och för mer information om rekryteringsprocessen kontakta HR-ansvarig Sophie Krooks 08-505 77 608 sophie.krooks@myright.se

Facklig kontaktperson för Unionen: Cecilia Lindell Kennberg cecilia.kennberg@myright.se 08-505 77 606