MyRight söker praktikant inför hösten 2019

Är du intresserad av internationellt utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och funktionshinderfrågor?

MyRight utlyser en praktikplats för hösten 2019. För att söka skickar du din ansökan till jobbansokan@myright.se senast den 31 mars. 

MyRight består av 23 svenska funktionshinderorganisationer som bedriver internationellt utvecklingsarbete i samarbete med systerorganisationer i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. MyRights uppdrag är att verka för fattigdomsbekämpning genom rättighetsbaserat stöd till organisationer av personer med funktionsnedsättning.

Vårt uppdrag är att verka för fattigdomsbekämpning genom rättighetsbaserat stöd till organisationer av personer med funktionsnedsättning.

Vad innebär praktiken?

Innehållet i praktiken kommer till stor del att formas av MyRights verksamhet under perioden.

I praktiken ingår bland annat:

 • att arbeta med och utveckla MyRights arbete.
 • omvärldsbevakning och informationsspridning.
 • att delta i arbetet med att ta fram utbildningsmaterial.
 • administration och samordning av verksamhet.
 • delta i arbetet med planering och genomförande av utåtriktade aktiviteter.
 • kommunikation med MyRights medlemmar och samarbetspartner.

Du kommer att delta i kansliets dagliga arbete. Det innebär även möten med MyRights medlemsorganisationer och partners. Informationen på MyRights webbplats och all information, såväl den interna som den externa, följer högt ställda krav för tillgänglighet och du kommer att få lära dig hur det görs.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi söker dig som:

 • är bra på att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
 • trivs med att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.
 • är intresserad av bistånds- och utvecklingsfrågor liksom av funktionshinderfrågor och mänskliga rättigheter.

Meriterande kompetens/erfarenhet:

 • har erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.
 • tidigare har lett och administrerat projekt.
 • har kännedom om funktionshinderfrågor.
 • har varit aktiv inom en ideell organisation.

Övrig information

Det finns möjlighet att följa med på resor till våra samarbetsländer. Dessa kan ej bekostas av MyRight utan måste finansieras av praktikanten. Finns möjlighet att söka stipendier.

Välkommen med din ansökan!