Nepalesiska beslutsfattare gästar MyRights konferens i Stockholm

Idag inleddes MyRights programkonferens för Nepal i stadshuset i Stockholm. Deltog gjorde representanter från samarbetsorganisationerna i Nepal och från medlemsorganisationerna i Sverige såväl som representanter från den nepalesiska regeringen.

Kaj Nordquist berättade om den svenska folkrörelsetraditionen och hur den påverkar beslutsprocesserna i svensk politik.

– De flesta framstående politiker i Sverige har på ett eller annat sätt en grundad erfarenhet från någon av de svenska folkrörelserna. Det finns därför en levande tradition av att viktiga förändringar i till exempel skolsystemet alltid ska bygga på konsultation med berörda grupper, sade Kaj Nordquist.

Lyfter fram vikten av samarbete med funktionshinderrörelsen

Dr. Roj Nath Pande från det Nepalesiska utbildningsministeriet lyfte också fram vikten av samarbete med funktionshinderrörelsen i Nepal. Han tackade de nepalesiska organisationerna och MyRights landsamordnare för deras grundliga och tålmodiga arbete för att öka politikernas medvetenhet om funktionshinderfrågor.

Nepal befinner sig i en förändringsfas sade Dr Roj Nath Pande och betonade att funktionshinderorganisationernas kunskap är avgörande för att säkerställa relevansen och långsiktigheten i de nya policys som regeringen håller på att ta fram.

-Vi har kommit hit för att lära oss hur man har arbetat med de här frågorna i Sverige, sade han.

Det finns en medvetenhet om vad som behöver göras

-Vi har många utmaningar framför oss i form av bristande resurser, bristande kunskap och otillgängliga miljöer, men det finns ändå en hel del vi kan göra för att förbättra situationen. Vi behöver göra skolplanen mer inkluderande, ta fram tillgängliga läroböcker, öka lärarnas kompetens vad det gäller att tillmötesgå olika elevers specifika behov samt arbeta för uppnå attitydförändringar hos både lärare, studenter och föräldrar, berättade Dr Roj Nath Pande.

Både samarbetsorganisationer och regeringsrepresentanter har ett fullspäckat schema hela veckan med studiebesök och möten som förhoppningsvis kommer att leda till utvecklande erfarenhetsutbyten för alla inblandade.