Kvinna som bär barn på ryggen.

Artikel om sexuella och reproduktiva rättigheter

Den 19 maj publicerade MyRight en artikel på den oberoende funktionshinderpolitiska bloggen Disabled In Progress. Artikeln handlar om vikten av funktionshinderperspektiv i Sveriges SRHR-arbete i Afrika Söder om Sahara. I…

Panelen på seminariet med Catalina Devandas.

Seminarium 27 maj: Möt FNs särskilda rapportör i samtal om det internationella arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Dag: 27 maj Tid: 10.00 – 12-00 Plats: Hörsalen, Sida (Valhallavägen 199) Anmälan: till erik.dahlberg@sida.se senast 20 maj Frågor som rör funktionsnedsättning har de senaste åren fått ett uppsving. De…

Svar från biståndsminister Isabella Lövin 2015-04-28

Svar från biståndsminister Isabella Lövin 2015-04-28

Läs biståndsminister Isabella Lövins svar på MyRights frågor om hur regeringen ser på funktionshinderfrågorna i det svenska biståndet.  MyRight har via brev och möte med biståndsministerns politiskt sakkunnige Gabriel Liljenström…

Ett hus som har rasat i Nepal.

Jordbävningen i Nepal

Den 25 april vid 11.56 lokal tid drabbades Nepal av en jordbävning med magnituden 7,8. Jordbävningen var den kraftigaste som drabbat Nepal på över 80 år. Över 5 000 människor…

I Expressen 2015-04-14: MyRights kommentar till biståndsministerns debattartikel om ny SRHR-strategi

I Expressen 2015-04-14: MyRights kommentar till biståndsministerns debattartikel om ny SRHR-strategi

Sexuella rättigheter måste gälla alla När Sverige ska anta en ny strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara vill vi betona vikten av att…

Brev till biståndsminister Isabella Lövin om ny SRHR-strategi 2015-04-10

Brev till biståndsminister Isabella Lövin om ny SRHR-strategi 2015-04-10

Ny SRHR-strategi måste inkludera ett funktionshinderperspektiv Med anledning av att Sverige ska anta en ny strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara vill MyRight…

Brev till biståndsminister Isabella Lövin om funkisperspektiv i biståndet 2015-03-26

Brev till biståndsminister Isabella Lövin om funkisperspektiv i biståndet 2015-03-26

Hur ska funktionshinderperspektivet i biståndet säkras? MyRight är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. MyRight samlar 28 funktionshinderorganisationer med en bred expertis inom olika funktionshinderområden och representerar 190 000 personer i Sverige.…

Medlemmar från SRF och TAS står i vitakäppenparaden med sina vita käppar uppsträckta i luften.

SRFs samarbete i Tanzania synliggör personer med synskada och albinism

I november firade TLB, Tanzania League of the Blind, 50 år. Synskadades Riksförbund som har samarbetat med TLB i närmare 30 år fanns på plats och deltog i firandet. Deltog…

Personer med funktionsnedsättning omnämns i EU:s Post 2015-postion

Personer med funktionsnedsättning omnämns i EU:s Post 2015-postion

Det har blivit dags att glädjas åt en liten delseger. Personer med funktionsnedsättning är nu för första gången specifikt omnämnda i en allmän EU-position inom utvecklingsområdet. Idag (16/12) sammanträdde utrikesministrarna…

Två glada flickor håller om varandra.

Föräldraorganisationen för barn med ryggmärgsbråck/hydrocefalus blir allt starkare i Tanzania

I november besökte RBU Barnhjälpen sin samarbetsorganisation ASBAHT i Tanzania. Under resan arbetade de med att stötta uppbyggnaden av en ny nationell organisation och gjorde hembesök där de träffade barn…

De nya utvecklingsmålen måste synliggöra personer med funktionsnedsättning. Läs vår debattartikel på SVT Opinion

De nya utvecklingsmålen måste synliggöra personer med funktionsnedsättning. Läs vår debattartikel på SVT Opinion

FNs mål är att alla barn ska gå i skolan 2015. Men i praktiken har barn med funktionsnedsättning exkluderats från de senaste årens utbildningssatsningar. Idag på FN:s internationella funktionshinderdag vill…

En pojke och en flicka ler mot varandra, båda från organisationen Los Pipitos.

Regeringen lyfter fram jämlikhet i Post 2015-förhandlingarna

Jämställdhet, frihet från våld och utrotande av extrem fattigdom kommer även för den nya regeringen att vara prioriterade frågor i förhandlingarna om de nya globala utvecklingsmålen. Samtidigt höjs ambitionen på…

Lärare från Nepal får ökad kunskap i det praktiska arbetet

Lärare från Nepal får ökad kunskap i det praktiska arbetet

Jag träffar Kripa Shresta och Jyoti Singh på Autism- och Aspergerförbundets kontor i Stockholm. Kripa och Jyoti är lärare på ett center för barn med autismspektrumtillstånd i Nepal. Nu är…

Närbild på Mariam

En dag för sex år sedan förändrades Mariams liv

I maj 2014 ingick Eva Nilsson i en grupp från Synskadades Riksförbund som besökte Tanzania och Tanzania Albino Society. Där träffade hon Mariam Stafford som är 31 år. Här återberättar…

Tiina Nummi-Södergren sitter på mötet och antecknar. Framför henne finns en skylt där det står Sweden.

MyRight deltog på statspartsmötet i New York i juni 2014

Jag fick den stora förmånen att för MyRights räkning ingå i den svenska delegationen som reste till statspartsmötet i New york i juni. Mötet följer upp frågor som rör FN:s…

En pojke med sin mamma och syster. de ler.

Första steget mot inkluderande utbildning

Inkluderande utbildning är en stor utmaning, inte minst för fattiga länder där kunskapen om olika funktionsnedsättningar fortfarande är låg. I Bolivia återstår det fortfarande mycket förändringsarbete innan barn med funktionsnedsättning…

Fullsatt sal under årsmötet.

Tiina Nummi-Södergren valdes till ny ordförande för MyRight

På MyRights årsmöte 2014-04-28 valdes Tiina Nummi-Södergren till ny ordförande för MyRight. När hon tackade för förtroendet lyfte hon fram vikten av att samla rörelsen och att ha en bra…

Jordbruk.

Vinner internationellt pris för sitt rättighetsarbete

Synskadades Riksförbunds samarbetsorganisation RUB – Rwanda Union of the Blind har vunnit pris för sitt arbete med att utbilda, engagera och att ge en röst åt personer med synskada i Rwanda.…

MyRight får inte fortsatt status som ramorganisation till Sida

MyRight får inte fortsatt status som ramorganisation till Sida

Den 14 april meddelade Sida sitt beslut om att inte ge MyRight fortsatt status som ramorganisation. MyRight är den enda av Sidas ramorganisationer som har personer med funktionsnedsättning som direkt…

Hur ska det internationella samarbetet se ut?

Hur ska det internationella samarbetet se ut?

Läs Bo Svenssons artikel ”Dags att överge biståndet” i SHT – Svensk handikapptidskrift och Roland Håkanssons replik ”För tidigt att slopa biståndet?”. Vad tycker du själv, lämna dina synpunkter i…

92 procent av företag inom handeln kommer inte behöva följa ny svensk diskrimineringslag

92 procent av företag inom handeln kommer inte behöva följa ny svensk diskrimineringslag

Den 21 mars 2014 lade regeringen fram en proposition om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Dessväre kommer de flesta verksamhetsutövare aldrig behöva följa den nya lagen. Funktionshinderrörelsens gemensamma…

Skolbyggnaden, ett hus i rött tegel.

Från teori till praktik i skolan

Under 2013 inledde Autism- och Aspergerförbundet ett projekt tillsammans med Autism Care Nepal. Målet är att bidra till ökad kunskap kring autism, i första hand på den skola som Autism…

Bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering

Bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit att otillgänglighet ska klassas som diskriminering genom ett tillägg i diskrimineringslagen som överlämnas till riksdagens i en proposition den 18 mars. Torsdagsaktionen övergår därmed…

Nordiska position inför Post 2015 lämnas till politikerna

Nordiska position inför Post 2015 lämnas till politikerna

Tillsammans med tre nordiska paraplyorganisationer har vi tagit fram en gemensam nordisk position där vi lyfter fram vikten av ett tydligt funktionshinderperspektiv i de kommande utvecklingsmålen som ska börja gälla…

Barn i klassrum, i förgrunden en flicka som skriver på papper.

Över 90 procent av barn med funktionsnedsättning går inte i skolan i fattiga länder

MyRights rapport Millenniemålens bortglömda barn visar att över 40 miljoner barn med funktionsnedsättning i skolåldern inte får möjlighet att gå i skolan. En sanning som sällan syns i statistiken. Samarbete…

Utkastet till nya hållbarhetsmål känns föråldrat

Utkastet till nya hållbarhetsmål känns föråldrat

I dag inleder FN:s öppna arbetsgrupp för hållbara utvecklingsmål (OWG) diskussionerna om de förslag på nya globala utvecklingsmål som dess ordförande presenterade i förra veckan. På plats i New York…

Öppet brev till biståndsminister Hillevi Engström om Sidas informationsstöd

Öppet brev till biståndsminister Hillevi Engström om Sidas informationsstöd

Med anledning av den senaste veckans debatt om Sidas informationsstöd har MyRight, tillsammans med Concord och 9 andra organisationer, skrivit ett öppet brev till Biståndsminister Hillevi Engström där vi påpekar…

Upprop för mänskliga rättigheter i Post 2015-ramverket – en uppmaning till FN:s medlemsstater

Upprop för mänskliga rättigheter i Post 2015-ramverket – en uppmaning till FN:s medlemsstater

MyRight har som en av över 300 civilsamhällesorganisationer från hela världen skrivit under ett upprop för inkludering av mänskliga rättigheter i den nya agendan för hållbar utveckling efter 2015. Den…

Ta chansen under MR-dagarna och lär dig mer om varför det är viktigt med funktionshinderperspektiv i biståndet!

Ta chansen under MR-dagarna och lär dig mer om varför det är viktigt med funktionshinderperspektiv i biståndet!

MyRights seminarium den 14/11 kl 15.00-16.00 i Bryggan, Stockholms kulturhus, plan 1. 120 miljoner barn lever med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna. Trots det har dessa barn inte inkluderats i de senaste…

Världens barn bör få skydd av de nya utvecklingsmålen

Världens barn bör få skydd av de nya utvecklingsmålen

Sverige bör kräva att skydd mot våld och övergrepp mot barn inkluderas i de nya mål som ska ersätta Millenniemålen efter 2015. Det skriver idag fem representanter från organisationer som…