Personer med funktionsnedsättning omnämns i EU:s Post 2015-postion

Det har blivit dags att glädjas åt en liten delseger. Personer med funktionsnedsättning är nu för första gången specifikt omnämnda i en allmän EU-position inom utvecklingsområdet.

Idag (16/12) sammanträdde utrikesministrarna i EU:s medlemsstater och antog en gemensam EU-position för de nya utvecklingsmålen Post 2015. I positionen står det utskrivet att den nya utvecklingsagendan utan diskriminering ska adressera de mest utsatta gruppernas behov, såsom barn, äldre, personer med funktionsnedsättning såväl som marginaliserade grupper och ursprungsbefolkningar.

Vidare står det att ingen person, oavsett etnicitet, kön, ålder, funktionsnedsättning, religion, tro, ras eller annan status ska nekas universella mänskliga rättigheter.

Citat från EU:s position

The agenda should leave no one behind. In particular, it must address, without any discrimination, the needs of the most disadvantaged and vulnerable, including children, the elderly and persons with disabilities, as well as of marginalised groups and indigenous peoples; and it must respond to the aspirations of young people. We should ensure that no person – wherever they live and regardless of ethnicity, gender, age, disability, religion or belief, race, or other status is denied universal human rights and basic economic opportunities. We emphasise the critical importance of quality education, universal health coverage, and social protection for all, which are central for the achievement of sustainable development. We further reiterate the need to eliminate malnutrition in all its forms.