Rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts i Almedalen

Hur hänger fattigdom i världen och funktionshinder samman? Kan funktionshinderperspektivet bidra till att de globala målen och Agenda 2030 blir verklighet? Möt statssekreterare Ulrika Modéer, MyRights generalsekreterare Tinna Nummi-Södergren, Lika Unikas ordförande Maria Johansson med flera i politiska samtal arrangerade av MyRight under Almedalsveckan. Det blir premiär för kortfilmen ”Att erövra världen” med porträtt av personer med funktionsnedsättning.

– Det är brinnande aktuellt att lyfta frågan om hur globala framsteg ska nå alla. Idag exkluderas personer med funktionsnedsättning i större delen av världen, och det finns stora möjligheter för såväl regeringen som civilsamhället att flytta fram positionerna, kommenterar Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare för MyRight.

Läs mer om tid och plats för seminarierna 4 och 6 juli samt mingel 6 juli i MyRights nyhetsrum på MyNewsDesk.