Se MyRights seminarium på Almedalen

Paneldeltagarna inklusive moderatorn på scenen.

 

Under Almedalsveckan arrangerade MyRight, SAK – Svenska Afghanistankommittén och IM – Individuell Människohjälp seminariet Rätt att delta – Vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd? Klicka på länken nedan och se seminariet här.

I panelen deltog Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida, Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén, Ann Svensén, generalsekreterare på Individuell Människohjälp – Swedish Development Partner och Tiina Nummi-Södergren, ordförande i MyRight. Jenny Nilsson från Sveriges Dövas Riksförbund var moderator.

Se seminariet Rätt att delta – Vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd?