Seminarium 27 maj: Möt FNs särskilda rapportör i samtal om det internationella arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Dag: 27 maj
Tid: 10.00 – 12-00
Plats: Hörsalen, Sida (Valhallavägen 199)
Anmälan: till erik.dahlberg@sida.se senast 20 maj

Frågor som rör funktionsnedsättning har de senaste åren fått ett uppsving. De omnämns allt oftare i internationella åtaganden såsom i den nya utvecklingsagendan Post 2015 och betraktas allt mer som en fråga som är relevant i allt internationellt utvecklingsarbete.

En bidragande orsak till att funktionshinderfrågorna har fått en allt mer central plats på den internationella agendan är den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som antogs 2006. Idag har över 150 länder ratificerat konventionen.

Den 27 maj besöker Catalina Devandas Aguilar, FNs särskilde rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sverige. På ett seminarium på Sida berättar hon om sitt arbete med konventionen och hur den efterföljs. Andra hälften av seminariet utgörs av en panel som diskuterar olika svenska aktörers roller med utgångspunkt i konventionens artikel 32 om internationellt samarbete samt en öppen diskussion om detta. Vad görs, vad kan vi lära av erfarenheterna från andra länder och hur kan fler bidra i det fortsatta arbetet?

Panel
Catalina Devandas Aguilar, FNs särskilde rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Malin Ekman Aldén, Kansliråd på Socialdepartementet
Birgitta Weibahr, Ämnesföreträdare mänskliga rättigheter och demokrati på Sida
Tiina Nummi-Södergren, ordförande MyRight

Moderator: Elvira Kivi

Varmt välkommen!