Läs Sidas dokument som ska inspirera till ett ökat funktionshinderperspektiv i biståndet

I de länder där Sida och Sverige är involverade i utvecklingssamarbete har Sida utvecklat dokument, så kallade ”disability briefs” som ska vägleda och ge riktlinjer för hur funktionshinderperspektivet kan inkluderas i biståndet. Dessa dokument finns nu samlade på Sidas webbplats.

Sida skriver på sin webbplats att Sverige ser det som en prioriterad fråga att arbeta för att stärka rättigheter för pojkar, flickor, män och kvinnor med funktionsnedsättning. Dokumenten har tagits fram för att inspirera och stimulera diskussioner kring hur Sverige på ett bättre sätt kan inkludera funktionshinderperspektivet i utvecklingssamarbetet.

Läs mer om Sidas ”Disability briefs” på Sidas webbplats.