Almedalen: Leave no one behind- vem lämnas utanför i svenskt bistånd?

2018-06-26

Välkommen till paneldiskussion med MyRight, RFSL och Sida.

Onsdagen den 4 juli 2018 13:00 – 13:45 på Sverige i Världen
Anmäl dig via länken längst ned på sidan. 

LEAVE NO ONE BEHIND – vem lämnas utanför i svenskt bistånd?

Ojämlikhet är ett av de största hindren i genomförandet av Agenda 2030. Målet att utrota extrem fattigdom kommer inte att uppnås utan en betydande minskning av ojämlikheten. Hur bidrar svenskt bistånd till minskad ojämlikhet och att principen om att ingen ska lämnas utanför uppfylls?

En central princip i Agenda 2030 är ett åtagande att se till att ”ingen lämnas utanför” och att inget mål anses uppfyllt om inte det uppfylls för alla. Denna princip har ett särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta – dem som ofta är svårast att nå. Hur bidrar svenskt bistånd till minskad ojämlikhet och att principen om att ingen ska lämnas utanför uppfylls? Vilka är lämnade utanför och nås de av svenskt bistånd? Vilka erfarenheter kan vi bygga vidare på och vilka utmaningar måste prioriteras? Diskussionen utgår från en ny granskning av hur svenskt bistånd bidrar till uppfyllandet av principen om att ingen ska lämnas utanför. Organisationer som arbetar med rättigheter för hbtq-personer och funktionshinderperspektiv delar med sig av erfarenheter, utmaningar och rekommendationer.

Medverkande:
– Carin Jämtin, generaldirektör, Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete
– Jamie Bolling, styrelseledamot MyRight- Empowers people with disabilities och verksamhetsledare Independent Living Institute (ILI)
– Cal Orre, sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL

Moderator:
Lisa Sjöblom, generalsekreterare, Forum Syd