Medlemsbrev från MyRights Ordförande

Hej,

Snart närmar sig årsmöte för MyRight. När vi blickar tillbaka på året som gått ser vi att det har genomförts mycket spännande verksamhet men också stora förändringar, omorganisation och ansökan till Forum Syd för att nämna några. Detta har inneburit flera nya processer.

Bakgrunden till omorganisation är att vi har känt ett behov av att vässa våra strukturer för att skapa större tydlighet. Vi vill även skapa former för att i framtiden i större utsträckning kunna arbeta i regionala projekt med flera länder i en region. Att ha handläggare på regional nivå ser vi också som ett sätt att utveckla och förenkla dialogen med medlemsorganisationer och partnerorganisationer.

Vi kommer att ha team där varje team ansvarar för varsitt regionalt område. Det är vår förhoppning att den nya organisationen kommer att etableras under våren. Mer information kring detta kommer att ges under årsmötet.

Vi har nu fått besked från Forum Syd vad gäller verksamhetsanslag och tillgänglighetsanslag. Vi ansökte om totalt 34,4 mkr och vi har nu beviljats 27,9 mkr av detta. Det blir med andra ord en minskning av anslag från tidigare år. Vi från styrelsen hade som målsättning att neddragningarna inte skulle drabba någon av medlemsorganisation och partnerorganisation, dock innebär nedskärningarna cirka 8 % mindre än vad vi hade kalkylerat med, något som även kan komma att påverka medlemmar och partners.

Just nu arbetar MyRights kansli med att förbereda förslag utifrån de nya anslagen, utifrån förslagen ska sedan beslut fattas av styrelsen. Därefter kommer MyRight informera alla medlemsorganisationer.

Naturligtvis är vi i styrelsen och personal medvetna om att detta besked direkt påverkar vår verksamhet och våra vänner ute i länderna, däremot ska vi inte låta oss nedslås utan vår målsättning nu är att tillsammans med er fortsätter vårt arbete med att nå de mål som vi har satt upp.

Strax innan årsmöte kommer MyRight även att arrangera ett frukostseminarium för Ordförande/Vice ordförande från samtliga medlemsorganisationer där ni är inbjudna för att diskutera kring temat: ”MyRight- familjen, möjliga vägar framåt!”  Det är en viktig process i samband med omorganisation och vi hoppas därför att så många av er som möjligt kan delta. Inbjudan kommer separat.

Välkomna!

/Göran Alfredsson, MyRights Ordförande