Välkommen till MyRights årsmöte 2018

Datum: Torsdag 26 april 2018

kl 9.30 – 10.00                    Registrering. Kaffe/te med smörgås
kl 10.00 – 12.00                  Årsmöte
kl 12.00 – 13.00                  Lunch
kl 13.00 – 16.00                  Årsmöte

Plats: Forum Syd, Alsnögatan 7, Danvikstull, Stockholm.

Handlingar
Förslag till dagordning samt årsmöteshandlingar skickas ut senast tre veckor före årsmötet till röstberättigat ombud samt till medlemsorganisationernas ordförande och kanslichef. Utskicket har gått via e-post.

Anmälan av röstberättigat ombud
Varje medlemsorganisation har rätt att utse en röstberättigad representant. Anmälan av röstberättigat ombud ska vara kansliet tillhanda senast den 4 april. Det är viktigt att ange e-postadress till vilken årsmöteshandlingarna ska skickas. Anmälan görs till info@myright.se

Anmälan av övrig deltagare
Vi har förlängt anmälan av övrig deltagare till 24 april. Önskas handlingar före årsmötet så ange detta samt e-postadress vid anmälan. Anmälan görs till info@myright.se

Nomineringar
Valberedningen tar emot nomineringar senast den 1 mars, men det går också att nominera på plats på årsmötet.
De personer som föreslås ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen. Det gäller nomineringar till nyval såväl som till omval. Valberedningen vill också ha en kort presentation av de personer som föreslås till nyval.MyRights styrelseledamöter representerar i styrelsearbetet inte enskilda förbund utan samtliga förbund i det gemensamma internationella utvecklingssamarbetet. Därför bör varje förbund tänka på att nominera personer inte enbart från sina egna organisationer utan utgå från kandidaternas lämplighet för respektive poster. Erfarenheter av funktionshinderpolitiskt arbete nationellt och internationellt är den viktiga basen i nomineringsarbetet. Kunskaper i engelska är en fördel. Den som låter sig nomineras måste vara beredd att avsätta viss tid för styrelsearbetet.

I tur för omval/avgång är Göran Alfredsson (Ordförande), Gert Iwarsson, Dan Berggren och Hannes Juhlin Lagrelius. Dan Berggren och Hannes Juhlin Lagrelius har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval. Styrelsens ledamöter och ordförande väljs för en tid av två år. Förutom de ledamöter som står i tur för omval/avgång består styrelsen av Rahel Abebaw Atnafu, Carina Albertsson och Ola Larsson, vilka är valda fram till årsmötet 2019.

Revisorerna väljs på ett år. Under 2017 har Jonathan Bexelius varit auktoriserad revisor, från årsskiftet har suppleant Thomas Lönnström tagit över. Efter årsmötet föreslås Stefan Eriksson, som varit auktoriserad revisor för MyRight tidigare, att återkomma som auktoriserad revisor. Samtliga representerar Ernst & Young AB. Förtroendevald revisor fram till årsmötet är Katarina Bergwall från STIL.

Valberedningen består av:
Jonas Franksson (sammankallande) tel: 0709-907772 e-post: jonasfranksson@hotmail.com
Charlotta Göller tel: 076-0080180, e-post: lottagoller@gmail.com
Thomas Jansson tel: 08-508 866 46 e-post: thomas.jansson@fub.se

Motioner
Det går bra att sända in motioner fram till och med den 1 mars. Så ta chansen att påverka.

Lunch
Var och en bekostar sin egen lunch. Lunchen äter vi gemensamt på restaurangen Värdshuset som ligger i samma byggnad.

Tillgänglighet
Forum Syds lokaler är nya och tillgängliga. Lokalerna invigdes 2017. MyRight kommer att ha två teckenspråkstolkar hela årsmötet inklusive pauser, kl 9.30-16.00 Om du behöver ledsagning, dövblindtolkning eller har andra önskemål på tillgänglighet så mejla detta till info@myright.se senast den 4 april. Undvik starka dofter för att alla ska kunna delta.

Varmt välkomna!