Till minne av Barbro Carlsson, före detta Generalsekreterare på MyRight

En outtröttlig aktivist på funktionshinderområdet har lämnat oss. Det är med stor sorg som jag möts av beskedet att Barbro Carlsson, tidigare generalsekreterare på MyRight/Shia (1994-2 000), avled i sitt hem den 18 februari omgiven av sina närmaste. Barbro blev 83 år och hade ett långt och engagerat yrkesliv men även stort ideellt engagemang för funktionshinderfrågor.

Som barn drabbades Barbro av polio vilket ledde till ett varaktigt rörelsehinder. Hon undervisades i hemmet och med stöd av sin familj och sin enastående vilja och energi tog hon sin studentexamen via Hermods. Hon lyckades med det som många kvinnor från den tiden inte fick möjlighet att genomföra.

Barbro jobbade under många år på skolöverstyrelsen och fick där fram många förbättringar för personer med funktionsnedsättningar på utbildningsområdet. Det gällde både barn- och vuxenutbildning.

Som chef satte Barbro verksamheten i fokus och jobbade engagerat för att stärka verksamheten både i syd och bland MyRights medlemsförbund i Sverige. Hon hade genom sitt arbete i nuvarande Funktionsrätt, tidigare HCK, redan ett nära samarbete med och god kännedom om medlemsförbundens arbete, något som hon förvaltade väl.

Hon hade även en god kontakt med såväl regeringsföreträdare som personer med stort inflytande på olika myndigheter. Dåvarande biståndsminister Maj-Inger Klingvall berättade hur hon tog emot Barbro och Birgitta Andersson, tidigare ordförande på Shia, när det fördes diskussioner om hur biståndet för personer med funktionshinder kunde utvecklas.

Barbro kände extra för kvinno- och barnfrågorna, inom det arbete MyRight då bedrev. Hon initierade en kvinnodelegation med deltagande från många länder där Shia hade projekt till Kvinnokonferensen i Peking 1995. Det första kvinnomötet där funktionshindrade kvinnor återfinns i slutdokumentet med rekommendationer till uppföljning.

En eldsjäl av gamla stammen har lämnat oss och nu kan vi bara arbeta vidare för att säkra att det arbete Barbro så kraftfullt lett och påverkat under många år, ska fortsätta att utvecklas. Jag träffade Barbro några veckor innan sin död och då berättade jag om den fantastiska resa som MyRights medlemsförbund, Styrelse och personal gjort i december 2017. Barbro gladdes mycket över de stora framsteg som gjorts genom ändringar i lagstiftning på funktionshinderområdet i Nepal. Jag önskar denna kraftfulla kvinna frid och vi ska låta oss inspireras av din livsgärning och ditt engagemang – Barbro ända in i slutet.

Barbro Carlsson begravs den 13 mars i Katarina församling kl 14:00.

Våra tankar går till Barbros bröder och deras familjer, anhöriga och vänner.

Tiina Nummi-Södergren

Generalsekreterare MyRight