Närbild på kvinna i traditionella kläder i Bolivia.

Bolivia

Bolivia ligger i den västra delen av Sydamerikas inland. Landet har en ung och snabbt växande befolkning men är ändå glest befolkat. Invånarantalet är bara lite högre än i Sverige medan landytan är mer än dubbelt så stor. Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder och trots hög ekonomisk tillväxt de senaste åren lever fortfarande närmare halva befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen.

MyRights arbete i Bolivia

Genom ett intensivt påverkansarbete har MyRights samarbetsorganisationer fått ett betydande inflytande över innehållet i den nya funktionshinderlagstiftningen. De nya paragraferna och skrivningarna är resultat som utgör en viktig grund för det fortsatta förändringsarbetet.

Bland annat erkänns den modell av sociala arbetskooperativ som en av våra samarbetsorganisationer arbetar med. Flera funktionsnedsättningar som tidigare inte varit omnämnda i lagen, såsom hörselskada och psykisk funktionsnedsättning, har också blivit definierade.

MyRights partnerorganisationer i Bolivia

  • Asociación Boliviana de Sordos (FEBOS)
  • Asociación de Hipoacúsicos Cochabamba (ASHICO)
  • Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad (ASPAHIDI)