En grupp av barn och ungdomar i APANH

Barn och ungdomar från organisationen Apanh

Bolivia

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder och trots hög ekonomisk tillväxt de senaste åren lever fortfarande närmare halva befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen.

Exempel på MyRights arbete i Bolivia

Genom ett intensivt påverkansarbete har MyRights samarbetsorganisationer fått ett stort inflytande över innehållet i funktionshinderlagstiftningen. Till exempel omnämns flera funktionsnedsättningar äntligen i lagen, bland annat hörselskada och psykisk funktionsnedsättning.

MyRights samarbetsorganisationer arbetar aktivt för att få det bolivianska teckenspråket godkänt som ett av Bolivias 37 officiella språk. De arbetar också för att få en nationell plan för mental hälsa antagen och för att öka unga blindas och synskadades möjligheter till utbildning och arbete.

Tack vare hörselorganisationens påverkansarbete är nu valmyndighetens information tillgänglighetsanpassad för döva personer. Det finns också teckenspråkstolkar i TV-inslag, vid konferenser och i annan information som ges ut av valmyndigheten.

MyRights partnerorganisationer i Bolivia

  • APANH – Asociación de padres y amigos de niños hipoacúsicos
  • ASHICO – Asociación de Hipoacúsicos en Cochabamba
  • Parasol Bolivia
  • ASPAHIDI – La Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual
  • FEDEBOISO – Federacion de Deportes Bolivianos de Sordos
  • FEBOS – Federacion Boliviana de Sordos
  • FENACIEBO – Federacion Nacional de Ciegos de Bolivia