Bosnien-Hercegovina

Den politiska situationen i Bosnien Hercegovina är komplicerad med flera olika så kallade kantoner och politiska nivåer. Det försvårar arbetet med att förändra landets lagar så att de blir mer inkluderande.

MyRights arbete i Bosnien-Hercegovina

Här har vi bland annat projekt för att stärka personer med synnedsättning och nedsatt rörelseförmåga och deras organisationer så att tillgängligheten i samhället ska bli bättre. Vi jobbar också för att öka självständigheten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och ge möjligheter för dem att utöva olika sporter. Sportaktiviteter fyller många funktioner. Det ger till exempel gemenskap och ökad fysisk och psykisk hälsa.

MyRight arbetar också aktivt för att stärka nätverk för personer med funktionsnedsättningar och stödja deras arbeten för ökad jämlikhet, ökad tillgänglighet och ökad medvetenhet. Våra samarbetsorganisationer har tagit fram parallellrapporter till regeringens rapport om efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MyRight i Bosnien Hercegovina har också haft särskilt fokus på inkluderingen inom hälso- och sjukvården. Bland annat har en kodex för vårdpersonal tagits fram, som har lett till ökad tillgänglighet och kvalitet för personer med funktionsnedsättning. Du kan ladda ned en broschyr på engelska med kodexen längre ned på sidan.

En informationskampanj om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har fått stort genomslag. Kampanjen genomfördes på nationell nivå och har bland annat resulterat i krav på lagförändringar och prissänkningar för olika hjälpmedel och tjänster som personer med funktionsnedsättningar är i behov av. Kampanjen hade 2017 på Facebook nått en halv miljon människor och genererat 2,5 miljoner reaktioner samt har fått 200 000 personer att skriva om eller dela inlägg. MyRight i Bosnien Hercegovina har också utvecklat en uppmärksammad uppförandekod för media.

Partnerorganisationer i Bosnien-Hercegovina

  • USGKS, OAZA, IC Lotos, TK Fenix, Youth association Ružičnjaka.
  • Association for Mutual Help in Mental Distress (TK Fenix)
  • Youth association Ružičnjaka – Los Rosalesa Mostar
  • Information Centre for Persons with Disabilities (IC LOTOS)
  • Association of Persons with Intellectual Disabilities in Canton Sarajevo (OAZA)
  • Association of the Blind of Canton Sarajevo (USGKS)