Två unga kvinnor kramas med ansiktena tätt ihop

Bosnien-Hercegovina

Bosnien-Hercegovina låg mitt i det forna Jugoslavien. Efter inbördeskriget 1992–1995 delades landet i två till stor del självstyrande delar: Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika Srpska.

Den politiska situationen är komplicerad med flera olika så kallade kantoner och politiska nivåer som försvårar arbetet med att förändra landets lagar så att de blir mer inkluderande.

MyRights arbete i Bosnien-Hercegovina

Våra samarbetsorganisationer har tagit fram en parallellrapport till regeringens rapport om efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har också bland annat utvecklat en uppmärksammad uppförandekod för media.

Partnerorganisationer i Bosnien-Hercegovina

  • USGKS, OAZA, IC Lotos, TK Fenix, Youth association Ružičnjaka.
  • Association for Mutual Help in Mental Distress (TK Fenix)
  • Youth association Ružičnjaka – Los Rosalesa Mostar
  • Information Centre for Persons with Disabilities (IC LOTOS)
  • Association of Persons with Intellectual Disabilities in Canton Sarajevo (OAZA)
  • Association of the Blind of Canton Sarajevo (USGKS)