Närbild på leende man.

Nicaragua

Nicaragua är Centralamerikas till ytan största land vilket motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges yta. Idag är det, näst Haiti, det fattigaste landet i Latinamerika och har en av de största utlandsskulderna i världen. De har också bland de största inkomstskillnaderna i världen.

MyRights arbete i Nicaragua

De flesta barn och ungdomar med funktionsnedsättning är hänvisade till specialskolor som sällan är anpassade till elevernas behov. Tillsammans med den nicaraguanska funktionshinderrörelsens paraplyorganisation FECONORI har MyRights samarbetsorganisationer deltagit i utbildningsdepartementets arbetsgrupp för inkluderande utbildning där de bland annat har granskat både grundskolans läroplan och pedagogikutbildningen vid universitetet i Leon.

Det har lett till att en delkurs om inkluderande utbildning från och med 2013 ingår i lärarutbildningen. Målet är att blivande lärare ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka pedagogiska metoder och hjälpmedel som finns och kunna tillämpa denna kunskap i sin roll som lärare.

MyRights partnerorganisationer i Nicaragua

  • Federación Nicaragüense de Asociaciones de personas con discapacidad (FECONORI)
  • Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad ”Los Pipitos”
  • Asociación de Sordociegos de Nicaragua (ASCN).
  • Organización de Ciegos de Nicaragua Marciela Toledo (OCN-MT)