Två glada barn

Rwanda

SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING

Som en konsekvens av folkmordet är andelen personer med funktionsnedsättning förmodligen högre än i omkringliggande länder, men som i många andra länder finns det väldigt lite statistik om personer med funktionsnedsättning. Våra samarbetsorganisationer arbetar för att personer med funktionsnedsättning bland annat ska få bättre tillgång till utbildning och hälsovård.

MyRights partnerorganisationer i Rwanda

  • Rwanda Union of the Blind (RUB)
  • Rwandan National Union of the Deaf (RNUD)
  • Rwanda National Association of Deaf Women (RNADW)
  • Collectitif Tubakunde (CT)
  • National Union of Disabilities Organisations in Rwanda (NUDOR)

I region Afrika har MyRight också ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). Projektet syftar till att stärka rättigheterna för personer med synnedsättning och bevaka implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokusländer för projektet är Ghana och Namibia.