Två kvinnor bygger grunden till ett hus.

Sri Lanka

Landets lagstiftning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har länge varit svag. Men nu har Sri Lanka äntligen ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. MyRights samarbetsorganisationer deltar också i utformandet av en ny funktionshinderlag och en ny teckenspråkslag, vilka har antagits av parlamentet.

Allmänhetens kunskap om funktionsnedsättning är låg och våra samarbetsorganisationer kämpar med att förändra samhällets syn på personer med funktionsnedsättning. För att förbättra skolsituationen har de bland annat tagit fram en manual för lägsta standard för hjälpmedel till barn med funktionsnedsättning och utbildat förskollärare i inkluderande utbildning.

MyRights partnerorganisationer i Sri Lanka

  • Disability Organisations Joint Front (DOJF)
  • Sri Lanka Central Federation of the Deaf (SLCFD)
  • Association of Persons with Rheumatic Diseases (APRD)
  • Sri Lanka Foundation for the Rehabilitation of the Disabled (SLFDR)