Närbild på pojke med Albinism.

Tanzania

Under de senaste åren har landet upplevt en förhållandevis stabil ekonomisk tillväxt, men är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Den ekonomiska tillväxten har inte kommit hela befolkningen till godo och det är stor skillnad mellan fattig och rik.

Tanzania har en relativt gynnsam funktionshinderlagstiftning, men beslutsfattarna saknar kunskap och planer för hur förändringsarbetet ska genomföras och hur lagarna ska efterlevas. Våra samarbetsorganisationer har bland annat använt sig av media för att sprida kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Personer med albinism är extra utsatta i Tanzania och löper stor risk att utsättas för våld och till och med dödas. Våra samarbetsorganisationers arbete har bland annat lett till att regeringen genomfört en landsomfattande kampanj för att identifiera misstänkta förövare och flera personer har blivit dömda. Det har också införts nya regler som ska göra det möjligt för barn med albinism att gå i skolan.

MyRights partnerorganisationer i Tanzania

  • Association for Spina Bifida and Hydrocephalus Tanzania (ASBAHT)
  • Tanzania Users and Survivors of Psychiatric Organisations (TUSPO)
  • Tanzania League of the Blind (TLB)
  • Tanzania Albinism Society (TAS)
  • Zanzibar National Association of the Blind (ZANAB)

I region Afrika har MyRight också ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). Projektet syftar till att stärka rättigheterna för personer med synnedsättning och bevaka implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokusländer för projektet är Ghana och Namibia.