Rapporter

Här hittar du MyRights rapporter. Rapporterna finns att ladda ned som pdf och i word för dig som vill ha syntolkning av foton och illustrationer. Du hittar länkarna längst ned på sidan.
Vill du beställa något eller flera exemplar av våra rapporter? Mejla till info@myright.se

Framsida av rapporten. En kvinna syns bakifrån. Berg i bakgrunden.                    
Att erövra världen – En rapport om                     To Face Life – En rapport om
sambanden mellan fattigdom och                          situationen globalt förkvinnor med
funktionsnedsättning (2017)                                    funktionsnedsättning (2017)

 

framsida rapporten med teckande bilder på barn
Milleniemålens bortglömda barn
Rätten till utbildning för barn med
funktionsnedsättning (2012)