Att erövra världen

– en rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder

Det finns tydliga kopplingar mel­lan fattigdom och funktionshinder. Fattigdom bidrar till att personer föds med och lever med funktionsnedsättning. Funktionshinder i sam­hällen världen över gör också att personer med funktionsnedsättning fortsätter att leva i extrem fattigdom.

I MyRights rapport Att erövra världen” kan du läsa om situationen för personer med funktionsnedsättning i världen och om hur vi kan förändra situationen genom att arbeta för inkluderande samhällen. I rapporten får vi också ta del av tre personers livsöden och läsa om hur de bröt isolering och utanförskap.

Rapporten samlar intervjuer, fakta och politiska rekommendationer.

Rapporten producerades 2017.