Milleniemålens bortglömda barnframsida rapporten med teckande bilder på barn

– en rapport om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning

Vad händer med ett barn som aldrig får tillgång till utbildning på grund av funktionsnedsättning? När kampen för ett förändrat liv är en kamp mot stängda skoldörrar, skrämmande attityder och en skriande brist på resurser. De är de barnen som rapporten Millenniemålens bortglömda barn handlar om.

I utvecklingsländerna rapporteras att nittio procent av alla barn nu går i skolan. Men den imponerande statistiken omfattar inte de 120 miljoner barn med funktionsnedsättning som bor i utvecklingsländerna. För dem är siffran omvänd. 90 procent av alla barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer går inte i skolan. Det innebär att 40 miljoner barn med funktionsnedsättning inte går i skolan. Men dessa barn syntes aldrig i de
årliga rapporterna om Millenniemålen.

Rapporten producerades 2014.