To Face Life

– en rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för en dubbel diskriminering. Det tar sig i uttryck i systematiska kränkningar av rättigheter och mindre möjlighet till påverkan och makt. De syns sällan i statistiken, men vi vet exempelvis att flickor med funktionsnedsättning inte får tillgång till utbildning i samma utsträckning som andra barn.

I MyRights rapport kan du läsa om situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i världen. Rapporten tar bland annat upp områden som skolan, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, våld och övergrepp och den roll FN:s konventioner och Agenda 2030 har haft och har.

I rapporten får vi också ta del av tre kvinnors berättelser om hur de förändrade sina liv.

Rapporten producerades 2017.