Närbild på pojke i Nicaragua, Foto: Magnus Rosshagen

MyRight – Empowers People with Disabilities

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

MyRight grundades 1981  och har sedan dess haft partnerskap och erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer som den bärande metoden för bistånd och utveckling. Målsättningen är att stödet ska ge samarbetsorganisationerna ökad legitimitet, mandat och kapacitet att föra sina medlemmars talan.

MyRights medlemsorganisationer har direktkontakt med sina respektive samarbetsorganisationer och deltar i planeringen och uppföljningen av projekten.