Närbild på pojke i Nicaragua, Foto: Magnus Rosshagen

MyRight – Empowers People with Disabilities

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

MyRight grundades 1981  och har sedan dess haft partnerskap och erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer som den bärande metoden för bistånd och utveckling. Målsättningen är att stödet ska ge samarbetsorganisationerna ökad legitimitet, mandat och kapacitet att föra sina medlemmars talan.

Medlemmar

MyRight har 23 medlemsorganisationer vilkas gemensamma medlemsbas uppgår till 280 000 medlemmar. Projekten drivs antingen av riksorganisationerna eller av organisationernas lokalföreningar. När det är lokalföreningar som driver projekt måste riksorganisationerna också stå bakom projekten.

Kontor och kommunikation

MyRights huvudkontor/kansli ligger i Stockholm och har nio personer anställda. I sju samarbetsländer finns lokalkontor där MyRight har en, i vissa länder två, lokalt anställda landsamordnare. Landsamordnarna stödjer samarbetsorganisationerna i landet och är länken mellan samarbetsorganisationerna och MyRights kansli i Stockholm.

MyRights medlemsorganisationer har direktkontakt med sina respektive samarbetsorganisationer och deltar i planeringen och uppföljningen av projekten.