MyRights styrelse och förtroendevalda

MyRights styrelse består av sju personer som väljs av årsmötet. Varje medlemsorganisation har en röst. Styrelsens ledamöter är medlemmar i MyRights medlemsorganisationer men väljs på personliga mandat. Det betyder att de inte representerar sina respektive organisationer. Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som fattar föreningens beslut.

Ordförande

Göran Alfredsson
mejl: goran.alfredsson@myright.se
Telefon SMS: 073- 885 15 59
Skype: affedeaf

Ledamöter

Carina Albertsson, vice ordförande
mejl: carina.albertsson@myright.se  

Gert Iwarsson, kassaförvaltare
mejl: gert.iwarsson@myright.se

Rahel Abebaw Atnafu
mejl: rahel.abebaw.atnafu@myright.se

Jamie Bolling
mejl: jamie.bolling@myright.se

Per Karlström
mejl: per.karlstrom@myright.se

Ola Larsson
mejl: ola.larsson@myright.se

Valberedning

Charlotta Göller, sammankallande
mejl: lottagoller@gmail.com

Dan Berggren
mejl: berggren.dan@telia.com

Thomas Jansson
mejl: jansson.th@gmail.com

Revisorer

Thomas Mathiesen, auktoriserad revisor
Ernst & Young
mejl: thomas.mathiesen@se.ey.com

Katarina Bergwall, förtroendevald revisor
STIL

Thomas Lönnström, auktoriserad revisorsuppleant
Ernst & Young
mejl: thomas.lonnstrom@se.ey.com

Jonas Franksson, förtroendevald revisorsuppleant
STIL