MyRights styrelse och förtroendevalda

MyRights styrelse består av sju personer som väljs av årsmötet. Varje medlemsorganisation har en röst. Styrelsens ledamöter är medlemmar i MyRights medlemsorganisationer men väljs på personliga mandat. Det betyder att de inte representerar sina respektive organisationer. Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som fattar föreningens beslut.

Göran Alfredsson, ordförande
mejl: goran.alfredsson@myright.se

Carina Albertsson, vice ordförande
mejl: carina.albertsson@myright.se

Dan Berggren, kassaförvaltare
mejl: dan.berggren@myright.se

Gert Iwarsson, ledamot
mejlgert.iwarsson@myright.se

Hannes J. Lagrealius, ledamot
mejl: hannes.j.lagrelius@myright.se

Ola Larsson, ledamot
mejl: ola.larsson@myright.se

Rahel Abebaw Atnafu, ledamot
mejl: rahel.abebaw.atnafu@myright.se

Valberedning

Jonas Franksson, sammankallande, mejl: jonasfranksson@hotmail.com
Thomas Jansson
Lotta Göller

Revisorer

Stefan Eriksson, auktoriserad revisor
Ernst & Young
mejl: stefan.j.eriksson@se.ey.com

Eva Sten, förtroendevald revisor
HRF – Hörselskadades Riksförbund
mejl: eva.sten@fs.hrf.se

Jonathan Bexelius, auktoriserad revisorsuppleant
Ernst & Young
mejl: jonathan.bexelius@se.ey.com

Kurt Jörgensen, förtroendevald revisorsuppleant
Reumatikerförbundet
mejl: kurt.jorgensen@reumatikerforbundet.org