MyRights styrelse och förtroendevalda

MyRights styrelse består av sju personer som väljs av årsmötet. Varje medlemsorganisation har en röst. Styrelsens ledamöter är medlemmar i MyRights medlemsorganisationer men väljs på personliga mandat. Det betyder att de inte representerar sina respektive organisationer. Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som fattar föreningens beslut.

Göran Alfredsson, ordförande
mejl: goran.alfredsson@myright.se

Carina Albertsson, vice ordförande
mejl: carina.albertsson@myright.se

Gert Iwarsson, kassaförvaltare
mejlgert.iwarsson@myright.se

Jamie Bolling, ledamot

Per Karlström, ledamot

Ola Larsson, ledamot
mejl: ola.larsson@myright.se

Rahel Abebaw Atnafu, ledamot
mejl: rahel.abebaw.atnafu@myright.se

Valberedning

Lotta Göller, sammankallande
Thomas Jansson
Dan Berggren 

 

Revisorer

Thomas Mathiesen, auktoriserad revisor
Ernst & Young
mejl: thomas.mathiesen@se.ey.com

Katarina Bergwall, förtroendevald revisor
STIL

Thomas Lönnström, auktoriserad revisorsuppleant
Ernst & Young
mejl: thomas.lonnstrom@se.ey.com

Jonas Franksson, förtroendevald revisorsuppleant
STIL