Närbild ung kvinna i Sri Lanka.

Vanliga frågor

Vad är MyRight?

MyRight är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med 23 medlemsorganisationer. Föreningen bildades 1981 under FN:s internationella funktionshinderår.

Vår vision är ett samhälle där alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlemsorganisationerna är svenska funktionshinderorganisationer. All verksamhet sker i partnerskap mellan de svenska medlemsorganisationerna och deras motsvarigheter i Bolivia, Nepal, Rwanda, Tanzania, Bosnien-Hercegovina, Nepal och Sri Lanka.

Vad gör MyRight för att minska fattigdomen och stärka demokratin?

För att kunna bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete som leder till förändring för personer med funktionsnedsättning måste de som själva är berörda av funktionsnedsättning ha möjlighet att organisera sig. Därför är alla våra projekt uppbyggda kring organisationsutveckling. Starka organisationer som kan föra sina medlemmars talan leder till:

  • att personer med funktionsnedsättning blir uppmuntrade att berätta om sina livsvillkor och känner stolthet och tillhörighet;
  • att medlemmarnas självkänsla och kunskap om rättigheter ökar;
  • att människor kan samlas kring viktiga frågor;
  • att organisationerna kan arbeta med att förändra samhällets attityder gentemot personer med funktionsnedsättning och skapa allianser med andra aktörer i det civila samhället;
  • att organisationerna kan bedriva ett samordnat och strategiskt påverkansarbete och samarbeta med politiker och andra beslutsfattare.

Det är först när en människa börjar tro på att en förändring är möjlig  som han eller hon är beredd att kämpa för ett bättre liv. Engagerade och aktiva medlemmar ökar graden av inkludering i samhället och möjliggör verklig demokrati.

Hur finansieras MyRights verksamhet?

Den största delen av verksamheten finansieras med stöd från Sida och medlemsorganisationerna. MyRight har också ett 90-konto där allmänhet och företag kan skänka pengar. MyRight välkomnar också samarbeten med företag.

Vem kan bli medlem?

Rikstäckande funktionshinderorganisationer med verksamhet och lokalföreningar på flera ställen i Sverige kan ansöka om medlemskap i MyRight. Årsmötet fattar beslut om nya medlemmar.

Vem kan söka pengar genom MyRight?

Det är bara våra medlemsorganisationer som kan söka pengar genom MyRight.

Kan jag engagera mig i MyRight?

Om du är medlem i någon av våra medlemsorganisationer kan du kontakta din organisation och fråga om de bedriver något projekt som du kan engagera dig i. Det finns också möjlighet att starta nya projekt

MyRight har 90-konto. Du är varmt välkommen att skänka pengar till MyRights verksamhet.