MyRight söker kommunikationspraktikant

MyRight söker kommunikationspraktikant

Vill du jobba med kommunikation? Är du intresserad av internationellt utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och funktionshinderfrågor? MyRight utlyser en praktikplats för hösten 2016. Som kommunikationspraktikant hos oss kommer du att arbeta…

Två kvinnor bygger grunden till ett hus.

De bortglömda kvinnorna

Den 8 mars är internationella kvinnodagen och över hela världen uppmärksammas kvinnors rättigheter. Trots många års kamp finns det en grupp som nästan aldrig nämns när det pratas om jämställdhet,…

Debatt: Ökade avräkningar undergräver svenskt bistånd

Debatt: Ökade avräkningar undergräver svenskt bistånd

Vi, som dagligen arbetar nära människor som lever i fattigdom och utsatthet i de länder där biståndet gör skillnad, beklagar regeringens beslut att höja avräkningarna från 19 procent ur biståndsbudgeten…

MyRights ordförande Tiina Nummi-Södergren

MyRights ordförande Tiina Nummi-Södergren om arbetet med FNs nya utvecklingsmål

I en artikel i tidningen Funktionshinderpolitik intervjuas MyRights ordförande Tiina Nummi-Södergren om den globala funktionshinderrörelsens arbete för att FNs nya utvecklingsmål uttryckligen ska inkludera personer med funktionsnedsättning. – Problemet med…

Debatt: Vi kan bli generationen som lyckas med att utrota fattigdomen och samtidigt rädda planeten.

Debatt: Vi kan bli generationen som lyckas med att utrota fattigdomen och samtidigt rädda planeten.

Vi kan bli generationen som lyckas med att utrota fattigdomen och samtidigt rädda planeten. Men för att klara detta krävs mycket arbete både globalt och lokalt, och ett tydligt ledarskap…

Personer som står vid en odling i Rwanda.

De nya utvecklingsmålen inkluderar personer med funktionsnedsättning

Den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen, den så kallade Post 2015-agendan, är på många sätt en stor framgång för personer med funktionsnedsättning. Från att vara helt osynliggjorda…

Läs Sidas dokument som ska inspirera till ett ökat funktionshinderperspektiv i biståndet

Läs Sidas dokument som ska inspirera till ett ökat funktionshinderperspektiv i biståndet

I de länder där Sida och Sverige är involverade i utvecklingssamarbete har Sida utvecklat dokument, så kallade ”disability briefs” som ska vägleda och ge riktlinjer för hur funktionshinderperspektivet kan inkluderas…

Paneldeltagarna inklusive moderatorn på scenen.

Se MyRights seminarium på Almedalen

  Under Almedalsveckan arrangerade MyRight, SAK – Svenska Afghanistankommittén och IM – Individuell Människohjälp seminariet Rätt att delta – Vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd? Klicka på länken nedan…

Deltagarna vid ett av MyRights möten.

Dialogmöten 20/10 2015, 26/01 2016

Styrelsen kallar medlemsorganisationerna till två dialogmöten för att diskutera MyRights framtid. Datum: 20 oktober 2015 och 26 januari 2016 Tid: 10.00-12.30 Plats: SRF-salen, Sandsborgsvägen 52, Enskede Styrelsen har utsett en…

Seminarium på Almedalen: Rätt att delta - vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd?

Seminarium på Almedalen: Rätt att delta – vad händer med funktionshinderfrågorna i svenskt bistånd?

Tid: 1 juli kl 15.00-15-45 Plats: Sverige i Världen, Donnergatan 6 Personer med funktionsnedsättning är bland de mest utsatta i världen. Ändå är det svenska engagemanget för deras rättigheter inte…