MyRight hjälper människor att bryta fattigdomen och ta full del av sitt liv

För att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning måste de som själva är berörda delta i förändringsarbetet. Det är de som själva är fattiga och diskriminerade som vet vilka förändringar som är viktigast för att de ska få det bättre.

Allt stöd ska därför bidra till att skapa förutsättningar för människor att uttrycka sina behov så att de kan vara med och påverka utvecklingen. I våra projekt kan det handla om att stödja aktiviteter som bidrar till allt från ökad självkänsla, gemenskap, medvetenhet om rättigheter, kunskap och utbildning till möjlighet att organisera sig.

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällets beslutsprocesser krävs starka organisationer som kan förmedla sin kunskap. Därför är partnerskaper mellan de svenska funktionshinderorganisationerna och de lokala organisationerna uppbyggt kring organisationsutveckling.