feria-sacaba-086-400px

Samarbeta i projekt

Det roligaste med att arbeta internationellt är att man kan bidra till att öka kunskapen om våra rättigheter. (Kerstin Kjellberg, Sveriges Dövas Riksförbund.)

MyRight förmedlar bidrag till svenska funktionshinderorganisationer som vill bedriva utvecklingssamarbete i partnerskap med funktionshinderorganisationer i MyRights samarbetsländer.

För att kunna ansöka om bidrag måste organisationen vara medlem i MyRight. Det är riksorganisationer som kan vara medlemmar, men även organisationernas lokalföreningar kan bedriva projekt.

Det utvecklingssamarbete som bedrivs via MyRight ska bidra till ett mer inkluderande samhälle där personer med funktionsnedsättning har ökad tillgång till sina rättigheter. Allt arbete ska utgå från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ska stärka samarbetsorganisationernas kapacitet att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete för sina målgrupper.