En ung flicka i Rwanda bär ved på huvudet. I bakgrunden syns en annan äldre kvinna som också bär ved på huvudet.

Var med och bidra till ett rättvisare värld!

MyRight är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger de mest utsatta människorna i vår värld möjlighet att skapa sig ett värdigt liv. 

Funktionsnedsättning leder ofta till fattigdom. Fattigdom leder inte sällan till funktionsnedsättning. Våra utvecklingsprojekt i några av världens fattigaste länder har som mål att bryta den kedjan.

Vår metod att alltid utgå ifrån individens upplevelser och erfarenheter är avgörande för våra goda resultat. Vi bryter isoleringen, bidrar till förändring av samhällets attityder gentemot personer med funktionsnedsättning och öppnar vägen till rehabilitering, utbildning och arbete.

När människor får tillgång till kunskap, blir mer delaktiga i samhället och får ökad makt över sina egna liv så ökar deras förutsättningar att ta sig ur fattigdomen.

Ge ett bidrag
Du kan ge ett bidrag genom att sätta in en summa på Plusgiro: 90 01 10-8 eller swisha till 123 900 11 08.

Hjälp oss att sprida information
Följ oss på Facebook och Twitter och dela våra nyheter och budskap.

Högtidsgåva
Du bidrar med valfri summa och vi skickar ett hyllningsblad till den adress du anger.

Minnesgåva
Ge en minnesgåva för att hedra någons minne. Vi skickar ett minnesblad till de anhöriga.

Testamente
Testamentsgåvor är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och realisationsvinster.

Företagssamarbete
Vi tror på samarbete. Läs mer i menyn till vänster om företagssamarbete och sponsring.