Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll granskar att MyRights verksamhet sköts på rätt sätt och följer uppställda krav för 90-konto.